ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΚΑ: βιβλιάριο υγείας σε ανήλικη με παρέμβαση Συνήγορου του πολίτη

Επιτυχής παρέμβασητου Συνηγόρου του Πολίτη, είχε ως αποτέλεσμα το ΙΚΑ να εκδώσει βιβλιάριο υγείας σεανήλικη.
ΙΚΑ: βιβλιάριο υγείας σε ανήλικη με παρέμβαση Συνήγορου του πολίτη

Επιτυχής παρέμβασητου Συνηγόρου του Πολίτη, είχε ως αποτέλεσμα το ΙΚΑ να εκδώσει βιβλιάριο υγείας σεανήλικη.

Σύμφωνα με την Αρχή, διαζευγμένη μητέρα, δεν είχε ασφαλιστική ικανότητα,επειδή ήταν άνεργη, με αποτέλεσμα το παιδί να παραμένει ανασφάλιστο, ενώ, οπατέρας από την πλευρά του, είχε αρνηθεί να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλίαγια να ασφαλίσει την κόρη το

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, η μητέρα, έχοντας την επιμέλεια του παιδιού, απευθύνθηκεστο ΙΚΑ, προκειμένου να δώσει λύση στο θέμα. Ωστόσο το ΙΚΑ για να προχωρήσειστην ασφάλιση ζήτησε υπεύθυνη δήλωση του πατέρα, όταν όμως πληροφορήθηκε τηναρνητική στάση αυτού, ζήτησε δικαστική εντολή.

Ο Συνήγορος του πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το ΙΚΑ, τόνισε ότι ημητέρα αδυνατεί να εξασφαλίσει στο παιδί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ότιαυτό θα πρέπει να υπαχθεί στον φορέα ασφάλισης του πατέρα του. Σε αντίθετηπερίπτωση, το παιδί θα παρέμενε χωρίς την ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτεφορέα ασφάλισης.


Επισήμανε δε, την υποχρέωση του κράτους και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισηςνα μεριμνούν για την κοινωνική ασφάλιση, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και τωνμελών της οικογένειάς τους και ζήτησε από το ΙΚΑ να ασφαλίσει το παιδί,ελέγχοντας τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του πατέρα, χωρίς τη δική τουσυνδρομή.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το ΙΚΑ επικοινώνησε με την υπηρεσία στηνοποία εργαζόταν ο πατέρας και αφού επιβεβαίωσε την πατρότητα και τηνασφαλιστική ικανότητα, εξέδωσε βιβλιάριο υγείας του παιδιού.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ