ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίδομα ασθενείας: Τι να κάνετε για να το πάρετε

Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται, δικαιούνται επίδομα ασθενείας εφόσον βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον θεράποντα γιατρό του ΠΕΔΥ ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επίδομα ασθενείας: Τι να κάνετε για να το πάρετε

Mετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση ΑΥΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα απαιτούνται 120 ημέρες ή 100 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή 15μηνο και 200 ημέρες ασφάλισης όλες σε οικοδομικές εργασίες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας η μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο, μη συνυπολογιζομένων όμως των ημερών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μήνου.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος ασθενείας λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των 30 τελευταίων ημερών εργασίας του προηγούμενου της αναγγελίας της ανικανότητας ημερολογιακού έτους.

epidoma adeias ika eopyy

Ειδικότερα για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας, είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της 36 ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης.

Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.

Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • α) 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 120 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή 15μηνο.
  • β) Μετά τη συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης ή στο 30μηνο.
  • γ) Μετά τη συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για τη συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες.

Δικαιολογητικά:

  • 1) Βιβλιάρια υγείας (Ατομικό και Οικογενειακό)
  • 2) Διακοπή εργασίας
  • 3) Γνωμάτευση ανικανότητας του θεράποντα ιατρού/ Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

Ίσως σας ενδιαφέρουν και αυτά:

Πόσα ένσημα έχω; Βρες το με ένα κλικ

Έχω ασφάλιση; Πόσα ένσημα έχω; Βρείτε τα όλα εδώ

Οι 2 "ύπουλοι" πόνοι που φανερώνουν καρκίνο