ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΚΑ- ΕΤΑΜ: παράταση έξι μήνες σε συνταξιούχους ανάπηρους

ΙΚΑ- ΕΤΑΜ: παράταση έξι μήνες σε συνταξιούχους ανάπηρους

Για ένα εξάμηνο παρατείνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις συντάξεις των αναπήρων εφόσον εκκρεμεί η εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

 

Για ένα εξάμηνο παρατείνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις συντάξεις των αναπήρων εφόσον εκκρεμεί η εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

 

Οι δικαιούχοι αυτοί, σύμφωνα με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η σχετική σύνταξη λοιπόν, παρατείνεται για ένα εξάμηνο εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους.


Σύμφωνα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή των σχετικών συντάξεων θα είναι μηνιαία, θα παρατείνεται δε αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους. Εάν ο συνταξιούχος εξεταστεί νωρίτερα από το εξάμηνο, η παράταση θα λήγει αυτόματα.

Η σχετική διάταξη εφαρμόζεται και για όσους συνταξιούχους είχαν τύχει της προηγούμενης εξάμηνης παράτασης και δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Η πρώτη καταβολή σύνταξης θα γίνει στις 27/02/2014 και θα δοθούν αναδρομικά οι συντάξεις από τη λήξη τους έως και τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2014.

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.