ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύντομα τα παιδιά θα έχουν… τρεις γονείς!

Σύντομα τα παιδιά θα έχουν… τρεις γονείς!

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή τεχνολογία «παραγωγής μωρών» η οποία θα χρησιμοποιεί το DNA τριών διαφορετικών ατόμων. Στόχος είναι η απαλοιφή κληρονομικών ασθενειών που μεταφέρονται στο παιδί με τα γονίδια.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή τεχνολογία «παραγωγής μωρών» η οποία θα χρησιμοποιεί το DNA τριών διαφορετικών ατόμων. Στόχος είναι η απαλοιφή κληρονομικών ασθενειών που μεταφέρονται στο παιδί με τα γονίδια.

Οι ερευνητές αναμένουν με αγωνία εάν ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων θα δώσει έγκριση ώστε η τεχνολογία να εφαρμοστεί σε κλινικές δοκιμές.

Οι αναπαραγωγικές τεχνολογίες που «παντρεύουν» το DNA τριών ατόμων είναι πολλά υποσχόμενες στις εξάλειψη σοβαρών κληρονομικών και ανίατων ασθενειών, όμως αναμένονται αντιδράσεις από την κοινή γνώμη ως προς την ηθική διάσταση της πρακτικής.

Η επονομαζόμενη «Τεχνητή Γονιμοποίηση των Τριών Γονέων» έχει ήδη δοκιμαστεί σε μαϊμούδες και οι δοκιμές στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση πιθανώς μεταλλαγμένου μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) από το γυναικείο ωάριο και η αντικατάστασή του με το mtDNA μιας υγιούς γυναίκας.

Μετά την επεξεργασία του ωαρίου, αυτό γονιμοποιείται στο εργαστήριο με τη βοήθεια του σπέρματος του πατέρα. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται και πάλι στη μήτρα της μητέρας και η εγκυμοσύνη συνεχίζεται κανονικά.

Το παιδί που θα γεννηθεί θα διαθέτει το DNA της μητέρας, του πατέρα αλλά και της εθελόντριας. Έτσι, θα αποτελεί το «γονιδιακό τέκνο» τριών διαφορετικών ανθρώπων.

BEST OF NETWORK

PlusQueen