ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Μια Silicon Valley για την Ελλάδα

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Μια Silicon Valley για την Ελλάδα

Την άποψη ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να αποτελέσει Θερμοκοιτίδα Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και έναν Πυλώνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης για την περιοχή και την Ελλάδα εκφράζει ο Καθηγητής Χημείας, Γιάννης Ματσούκας, με αφορμή τον εορτασμό των Πενήντα Χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ματσούκας, η αξιοποίηση της παραγόμενης καινοτομίας, αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική στη διεθνή οικονομία. Χωρίς ανταγωνιστικά προϊόντα και ιδιαίτερα χωρίς προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προτεραιότητες στην Τεχνολογική Έρευνα για προϊόντα που αφορούν Καινοτόμα Φάρμακα, Αεροναυτική, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Ενέργεια, Νανοϋλικά, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και Πληροφορική. Στο ΕΠΠ, λοιπόν, αναπτύσσονται μέθοδοι και προϊόντα που αφορούν πολλούς από τους παραπάνω τομείς.

Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών υπάρχουν 22 Τεχνοβλαστοί, Ινστιτούτα και Τεχνολογικές Εταιρείες, καθένα με τη μοναδικότητά του και τη δική του καινοτομία.

Πρέπει χωρίς αποκλεισμούς, τονίζει ο κ. Ματσούκας, να αναδειχθεί με εξωστρέφεια αυτή η μεγάλη δυναμική και να έρθει το Πάρκο πιο κοντά στην κοινωνία. Πρέπει, δηλαδή, η καινοτομία των τεχνολογικών μονάδων να αξιοποιηθεί για την περιφέρεια και τη χώρα.

Παράλληλα, ο καθηγητής υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους του ΕΠΠ είναι να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητές του να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματά τους για προϊόντα και μεθόδους προς όφελος της κοινωνίας.

Στο ΕΠΠ στεγάζονται εταιρείες που έχουν συσταθεί από ερευνητές της περιοχής, με στόχο να μετατρέψουν τη βασική τους έρευνα σε εφαρμοσμένη. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν την καινοτομία τους ως κεφάλαιο και υποστηρίζονται είτε από τα προϊόντα που παράγουν, είτε από επενδυτές. Απώτερος στόχος είναι μέσω της έρευνας να παραχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

«Είναι απαραίτητο να υπάρχει εξωστρέφεια των Ερευνητών και να μην διστάζουν να έλθουν σε επαφή με επενδυτές ή με μεγάλες Εταιρείες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της Ερευνάς των. Θα πρέπει μάλιστα να επιμένουν και να μην απογοητεύονται εάν στην πρώτη προσπάθεια δεν λάβουν τα επιθυμητά αποτελέσματα», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρει το παράδειγμα της ELDRUG, η οποία συστάθηκε το 2007 για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, αφού είχε προηγηθεί επί μία τριετία επικοινωνία των Ερευνητών με μεγάλη Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία. Μετά από επτά χρόνια λειτουργίας, το αποτέλεσμα είναι θεαματικό και η ELDRUG είναι σήμερα πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου της των κλινικών δοκιμών καινοτόμου προϊόντος της, ιδιαίτερης σημασίας για την υγεία και την κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Διοίκηση του ΕΠΠ πρέπει να αποτελείται από έμπειρα στελέχη στην Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα και από ανθρώπους με Όραμα.

Ο διορισμός μιας Διοίκησης, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης των καταλληλότερων, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Η προηγούμενη Διοίκηση υπό τον π. Πρύτανη και Πρόεδρο του ΕΠΠ, κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη, ήταν η πρώτη διοίκηση που συνδεόταν άμεσα με την Κοινωνία, και που τα μέλη του ΔΣ ήταν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της περιοχής, όπως το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Δυτικής Ελλάδος, η Περιφέρεια ΔΕ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με σωστή και χρηστή διοίκηση το ΕΠΠ μπορεί να είναι βιώσιμο με τα δικά του έσοδα. Με την καινοτομία που διαθέτει και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ/Horizon 2014-2020, μπορεί το Πάρκο να αποτελέσει έναν διεθνή πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα.

«Υπάρχει η καινοτομία, η Αριστεία και το Ανθρώπινο Δυναμικό, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση της Καινοτομίας του ΕΠΠ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, να χαρακτηρίζεται από Ήθος, Διαφάνεια, Εξωστρέφεια, Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία και Όραμα», τονίζει ο καθηγητής Ματσούκας.

Το ΕΠΠ πρέπει να αποτελέσει Θερμοκοιτίδα Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και έναν Πυλώνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης για την περιοχή και την Χώρα.

Σήμερα, το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών με τις Καινοτόμες Τεχνολογικές Μονάδες στην ευρύτερη περιοχή – όπως το ΕΠΠ (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών), το ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων), το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής), το Corallia και το Κέντρο Παιδείας και Επιστημών – αποτελούν μια «Ειδική Ζώνη Γνώσης, Καινοτομίας, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» και θα πρέπει να θεσμοθετηθεί επίσημα από την Πολιτεία.

Σε αυτή την Ζώνη Υψηλής Καινοτομίας, μια μικρή Silicon Valley για την Χώρα, καλλιεργείται σε βάθος η Έρευνα και η Τεχνολογία σε τομείς αιχμής και παράγονται καινοτομικά προϊόντα που μπορούν να φέρουν Πλούτο και Ανάπτυξη στη Χώρα. Το Πανεπιστήμιο και το Επιστημονικό Πάρκο αποτελούν πυλώνες αυτής της ζώνης.

Κλείνοντας ο κ. Ματσούκας υπενθυμίζει ότι το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον παγκοσμίου κύρους ερευνητών, μεταξύ των οποίων και πέντε κάτοχοι Nobel, οι James D. Watson (Ανακάλυψη Διπλής Έλικας DNA), Andrew V. Schally, Jean Marie Lehn, Ada Yonath και Harald zur Hausen, οι οποίοι επισκέφθηκαν το ΕΠΠ και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το επιτελούμενο έργο.

 

Ο Καθηγητής Χημείας Γιάννης Ματσούκας ανήκει στην πρώτη σειρά φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, που εισήχθησαν με την ίδρυσή του το 1966. Ήταν επίσης μεταξύ των οκτώ πρώτων φοιτητών του Πανεπιστημίου, που απεφοίτησαν το 1971. Ο κ. Ματσούκας γεννήθηκε στην Πάτρα, φοίτησε στο Στρούμπειο Δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια στο Ά Γυμνάσιο Αρρένων. Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συνέχισε την έρευνά του στα Πανεπιστήμια New Brunswick και Calgary του Καναδά, του οποίου είναι σήμερα Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών την περίοδο 2005-2007, καθώς και Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατρική Χημεία» για την περίοδο 1997-2013. Με αφορμή τον εορτασμό των Πενήντα Χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Ματσούκας δηλώνει ιδιαίτερα συγκινημένος που ως γέννημα και θρέμμα αυτής της πόλης, είχε την τύχη να αποφοιτήσει από το διεθνώς καταξιωμένο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια να το υπηρετήσει για όλα αυτά τα χρόνια ως Καθηγητής και από θεσμικές θέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Όταν ο Νομπελίστας James Watson επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο Πατρών

Επιστολή καθ. Ματσούκα στον Πρωθυπουργό: Ζητά να παραμείνει στο ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Τιμητική διάκριση στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον καθηγητή Γ. Ματσούκα από το Calgary Καναδά

BEST OF NETWORK