ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Κομισιόν προκηρύσσει θέσεις για Επιστήμονες Υγείας με μεγάλη εμπειρία

Η Κομισιόν προκηρύσσει θέσεις για Επιστήμονες Υγείας με μεγάλη εμπειρία

Με στόχο να συμμετάσχουν στις Επιστημονικές Επιτροπές της Κομισιόν, η Ευρωπαική Επιτροπή προχώρησε σε προκήρυξη θέσεων επιστημόνων υγείας με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015, ενώ η θητεία των επιστημόνων υγείας θα είναι πενταετής.

Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα παρέχουν υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητη αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και επιστημονικές συμβουλές στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, την ασφάλεια των καταναλωτών και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι επιστήμονες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιτροπές:

Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ).
Επιστημονική επιτροπή για την Υγεία, το περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν – μεταξύ άλλων – περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και διεπιστημονική επιτεύγματα.

Τα μέλη των επιτροπών επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς των αρμοδιοτήτων και καλύπτουν συλλογικά το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιστημών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

Να κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε σχετικό επιστημονικό τομέα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Να έχουν τουλάχιστον δέκα έτη επαγγελματικής εμπειρίας, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αξιολογούνται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που δηλώθηκαν, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Περαιτέρω εκπαίδευση - επαγγελματική εμπειρία - επιστημονική αριστεία - εμπειρία στην επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων και στην παροχή επιστημονικών συμβουλών.

Θα αξιολογηθούν, επίσης, οι αναλυτικές ικανότητες, όπως ανάλυση σύνθετων πληροφοριών και αξιολόγηση επιστημονικών δημοσιεύσεων, διεπιστημονική και διεθνής εμπειρία, διαχειριστικές και οργανωτικές δεξιότητες, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης του έργου και δεξιότητες επικοινωνίας.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης την ανεξαρτησία των υποψηφίων (ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων), την εκπροσώπηση από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και την ισορροπία των φύλων.

Τα μέλη της οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις σε τακτική βάση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι δεν θα λαμβάνουν μισθό, αλλά θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενώ η συμμετοχή τους στις επιτροπές αφορά σε τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Επίσης, θα λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια και ακροάσεις κατόπιν πρόσκλησης και να ενεργούν ως "πρόεδροι" ή "εισηγητές" ομάδων εργασίας.

 

BEST OF NETWORK

PlusQueen