ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μείωση της μητρικής θνησιμότητας στόχος των επιστημόνων για τη χιλιετία

Η μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 75%, είναι ο μεγάλος στόχος για την ανάπτυξη στη νέα χιλιετία, όπως δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό έντυπο The Lancet.

Η μείωση της μητρικής θνησιμότητας στόχος των επιστημόνων για τη χιλιετία

Για το λόγο αυτό οι ειδικοί μέτρησαν το δείκτη θνησιμότητας κατά την περίοδο από το 1990 έως το 2015 σε 183 χώρες και κατάρτισαν τις ανάλογες προβλέψεις για το μέλλον. Στόχος είναι να έχουμε 70 λιγότερους μητρικούς θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τα όσα καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του ΟΗΕ, οι επιστήμονες που διενήργησαν την καταγραφή διαπίστωσαν ότι στις 171 από τις 183 χώρες ο δείκτης θνησιμότητας μειώθηκε από τους 385 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή το 1990, σε 216 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή το 2015. Η μείωση αντιστοιχεί στο 43,9% δηλαδή, στους 303.000 μητρικούς θανάτους παγκοσμίως το 2015. Η μείωση που καταγράφηκε από το 1990 κυμαινόταν από το 1,8% στην Καραϊβική έως το 5% στην ανατολική Ασία, ενώ για το 2015 έφτασαν στους 12 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή στις περιοχές υψηλού εισοδήματος έως τους 546 στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη του στόχου και οι χώρες θα πρέπει να μειώσουν τον ετήσιο ρυθμό θνησιμότητας τουλάχιστον 7,5%.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, παρά την παγκόσμια πρόοδο στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, απαιτείται άμεση ενέργεια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου μέχρι το 2030, ώστε να έχουμε την εξάλειψη της μητρικής θνησιμότητας που έχει προβλεφθεί.

Αν και τα ποσοστά μείωσης που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων ανά χώρα στόχων είναι πολύ φιλόδοξα, ειδικά για τις περισσότερες χώρες με υψηλή θνησιμότητα, οι χώρες που κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας μεταξύ 2000 και 2010, παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί η επιτάχυνση που είναι αναγκαία για τη σημαντική μείωση των προβλέψιμων μητρικών θανάτων.