ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κέντρο Ζωής: Να καταργηθεί το παράβολο για την εξέταση σε ΚΕΠΑ σε ανασφάλιστους & αναπήρους

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την καταβολή παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, υπέβαλε το Κέντρο Ζωής στους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας, στις 6 Ιουνίου.

Κέντρο Ζωής: Να καταργηθεί το παράβολο για την εξέταση σε ΚΕΠΑ σε ανασφάλιστους & αναπήρους

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Κέντρο Ζωής, «από πλήθος καταγγελιών ωφελουμένων του Κέντρου Ζωής, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στην πράξη οι διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, καταστρατηγούνται από τα όργανα της διοικήσεως. Μέχρι πρόσφατα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε στην Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου, το διοικητικό προσωπικό ζητούσε να προσκομίσουν παράβολο 46,14€, προκειμένου να παραλάβουν την αίτησή τους.

Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την έκδοση του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21), που στο άρθρο 33 όρισε τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα “Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”. Συγκεκριμένα, μας έχει καταγγελθεί ότι μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστου, στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. οι υπάλληλοι ζητούν πλέον και από τους πρώην δικαιούχους βιβλιαρίου ανασφαλίστου, την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις».

Είναι προφανές, αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ζωής κ. Λεωνίδας Βακερλής, ότι η αυθαιρεσία αυτή των οργάνων της διοικήσεως καταστρατηγεί το περιεχόμενο διατάξεων, που θεσπίστηκαν για να ενισχυθούν οι σκοποί του κοινωνικού κράτους, καθόσον αυτό κλονίζεται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ Εργασίας,
Αξιότιμε κε Υπουργέ Υγείας,

Με την παρούσα το Κέντρο Ζωής, Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την στήριξη ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS στην Ελλάδα, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή Σας στην συνεχιζόμενη από την Διοίκηση ανακόλουθη πρακτική, που αγνοεί τις προβλέψεις του νόμου 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις (Α’ 69)» .

Στο άρθρο 3 του νόμου 4331/2015 ρητώς προβλέπεται κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, στην αποσταλείσα σε όλους τους Δήμους της χώρας εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ: Δ 24α/Φ./ΓΠ.οικ42890/804 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζεται επί λέξει ότι «από την δημοσίευση του νόμου (ήτοι από 2.7.2015) καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. εκτός των ανασφαλίστων και απόρων, των αιτούντων προνοιακό επίδομα αναπηρίας, και των αιτούντων επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.»

Από πλήθος καταγγελιών ωφελουμένων του Κέντρου Ζωής, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στην πράξη οι ανωτέρω διατάξεις καταστρατηγούνται από τα όργανα της διοικήσεως. Συγκεκριμένα, μέχρι πρόσφατα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε στην Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου, το διοικητικό προσωπικό ζητούσε να προσκομίσουν παράβολο 46,14€, προκειμένου να παραλάβουν την αίτησή τους.

Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την έκδοση του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21), που στο άρθρο 33 όρισε τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα “Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”. Πιο συγκεκριμένα, μας έχει καταγγελθεί ότι μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστου, στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. οι υπάλληλοι ζητούν πλέον και από τους πρώην δικαιούχους βιβλιαρίου ανασφαλίστου, την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις.

Είναι προφανές, ότι η αυθαιρεσία αυτή των οργάνων της διοικήσεως καταστρατηγεί το περιεχόμενο διατάξεων ,που θεσπίστηκαν για να ενισχυθούν οι σκοποί του κοινωνικού κράτους, καθόσον αυτό κλονίζεται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ερευνήσετε τα παραπάνω καταγγελλόμενα ώστε να σταματήσει η αυθαιρεσία και να τηρηθεί ο Νόμος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση αναμένοντας θετικές εξελίξεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ