ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά

Μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του δήμου Χανίων.

Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας σε οικοπεδική έκταση του παλιού νοσοκομείου της πόλης, η οικονομική επιτροπή του δήμου ενέκρινε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου θα λειτουργήσει ως μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης και αναμένεται να αποσυμφορήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου της πόλης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον ΦΠΑ είναι 381.000 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια κατά ομάδες του καρδιολογικού και ακτινολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας, του εξοπλισμού Πρώτων Βοηθειών, του εργαστηριακού εξοπλισμού, υπερηχογράφους καθώς και ακτινολογικό μηχάνημα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του δήμου, Δημήτρης Φραγκάκης, η επιλογή για την προμήθεια κατά ομάδες του εξοπλισμού έγινε δεδομένου ότι δύο διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχθεί το 2015 ήταν άγονοι.

Όπως εξήγησε, «μετά από συνεχείς προσπάθειες του δήμου, σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, καταφέραμε ο διαγωνισμός να χωριστεί σε πέντε ομάδες και όχι σε μια όπως αρχικά προβλεπόταν.

Στόχος είναι να υπάρξει αυτή τη φορά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι και η αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν επέτρεπε να προχωρήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση».

Με βάση τους όρους του διαγωνισμού που ενέκρινε η οικονομική επιτροπή, ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Όσο αφορά τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με τον κ Φραγκάκη, «υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την ΥΠΕ Κρήτης ότι θα γίνει προσπάθεια για στελέχωση του Κέντρου με βασικές ειδικότητες προσωπικού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ