ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ωνάσειο: Οικονομική αιμορραγία από τις προμήθειες καρδιολογικών υλικών

Την απουσία διαγωνισμού για την προμήθεια καρδιολογικών υλικών από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική αιμορραγία, διαπίστωσε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), μετά από ανώνυμη καταγγελία.

Ωνάσειο: Οικονομική αιμορραγία από τις προμήθειες καρδιολογικών υλικών

Η καταγγελία είχε πρωτοκολληθεί τον Μάρτιο του 2015 και με διαταγή του τότε υπουργού Υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο γενικός επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ, Σταύρος Ευαγγελάτος, εξέδωσε εντολή έκτακτου ελέγχου για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), με αντικείμενο τη διαδικασία και τον τρόπο προμήθειας συγκεκριμένων καρδιολογικών υλικών, όπως τα στεντ, τα μπαλόνια αγγειοπλαστικής, οι βηματοδότες και οι απινιδωτές, για τα έτη 2011-2014.

Το πόρισμα του ελέγχου από το ΣΕΥΥΠ στο ΩΚΚ, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟ/ΕΜΠ 839 και ημερομηνία 6 Ιουλίου 2016, δημοσίευσε η εφημερίδα «Επένδυση».

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, στις 13 Δεκεμβρίου 2006, το ΩΚΚ ενέκρινε την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμου καρδιολογικού υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν βηματοδότες, απινιδωτές, στεντ και μπαλόνια αγγειοπλαστικής.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στον Τύπο τον Ιούνιο του 2008, ήταν ο μοναδικός διαγωνισμός ο οποίος προκηρύχθηκε για τα συγκεκριμένα υλικά, αλλά, μέχρι την αρχή του εκτάκτου ελέγχου από το ΣΕΥΥΠ, τον Απρίλιο του 2015, ο εν λόγω διαγωνισμός... δεν είχε ολοκληρωθεί!

Για το ελεγχόμενο διάστημα το ΩΚΚ δεν έχει προβεί σε καμία διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την προμήθεια καρδιολογικών υλικών, όπως προβλέπεται στις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό Α1α/13779/99 (ΦΕΚ 235/1.3.2000) και Υ4α/127426/11 (ΦΕΚ 88/30.1.2012), οι οποίες αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος και καθορίζουν τις διαδικασίες προμήθειας υλικών.

Επίσης, οι προμήθειες των καρδιολογικών υλικών, διαπιστώνουν οι δύο επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ, δεν γίνονταν, πράγματι, σύμφωνα με τις ως άνω υπουργικές αποφάσεις, ενώ ο τρόπος προμήθειας των καρδιολογικών υλικών δεν ήταν σύμφωνος με τα σχετικά άρθρα της υπουργικής απόφασης Α1α/13779/99.

Ταυτόχρονα, δεν διευκρινίζεται από το ΩΚΚ ο λόγος για τον οποίον είχε επιλεγεί ο συγκεκριμένος τρόπος προμήθειας υλικών, ενώ δεν διευκρινίζεται επίσης από το ΩΚΚ ο λόγος για τον οποίον το Δ.Σ. του ιδρύματος ενέκρινε εντάλματα πληρωμής με τον συγκεκριμένο τρόπο προμήθειας, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες της σχετικής ως άνω υπουργικής απόφασης.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το ΩΚΚ υπάγεται στον νόμο 3580/2007 και είναι υποχρεωμένο να συντάσσει Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, το οποίο να υποβάλλει προς έγκριση στους αρμοδίους φορείς.

Η καταγγελία

Η ανώνυμη καταγγελία για το ΩΚΚ προς το ΣΕΥΥΠ περιλαμβάνεται στο πόρισμα και έχει ως εξής:

«... Η πρακτική που ακολουθείται και τηρείται σιωπηλά, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στο Ωνάσειο, είναι μονοπωλιακή και εναρμονισμένη. Όλοι το βλέπουν και κανείς δεν τολμάει να μιλήσει. Επίσης, κανείς δεν τολμάει να πάρει αποφάσεις και να βάλει τα θέματα σε τάξη...
Στο τέλος του 2014 ο κεντρικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και τα νοσοκομεία αγοράζουν διεξάγοντας διαπραγματεύσεις απευθείας με τους προμηθευτές. Οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα και συνεχίζουν να πέφτουν καθημερινά. Όμως, χωρίς καμία λογική, το Ωνάσειο εξακολουθεί να αγοράζει σε τιμές παρατηρητηρίου...
Το Ωνάσειο όλο αυτό το διάστημα αγόραζε και συνεχίζει να αγοράζει ακριβά. Μόλις από το τέλος του 2014 διαπραγματεύτηκε τις τιμές των στεντ και των μπαλονιών αγγειοπλαστικής...

Είναι προφανές ότι το Ωνάσειο θα πρέπει να διαπραγματευτεί με το σύνολο των προμηθευτών του και να συγκρίνει τις τιμές που αγοράζει με αυτές των Δημοσίων Νοσοκομείων και όπου υπάρχει διαφορά να την απαιτήσει...

Γιατί το Ωνάσειο δεν συμμετείχε στους κεντρικούς διαγωνισμούς;

Η διοίκηση και τα διοικητικά συμβούλια του Ωνασείου από τα μέσα του 2011 και μετά, όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα και μετρήσιμα στοιχεία για τις επιπτώσεις της πολιτικής προμηθειών που ακολουθείτο, δεν γνώριζαν τις σοβαρές επιπτώσεις που συσσωρεύονταν σε βάρος του νοσοκομείου;

Γιατί το πρότυπο καρδιολογικό κέντρο της Ελλάδος δεν ενδιαφέρθηκε να διατηρήσει την παγκόσμια αίγλη του χρησιμοποιώντας καινοτόμα και πιο ασφαλή προϊόντα σε τιμές ίδιες ή και φθηνότερες από αυτές που κατέβαλε για τα προϊόντα παρωχημένης τεχνολογίας που προμηθευόταν;

Συνολικά στην Ελλάδα, ειδικά στον καρδιολογικό τομέα, έκανε 'παιχνίδι' εις βάρος όλων μία μόνον εταιρεία. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να αποκατασταθούν συνολικά, άμεσα και αποφασιστικά οι αναγκαίες διαδικασίες προμηθειών προκειμένου η επίλυση του προβλήματος του Ωνασείου να αποτελέσει πιλότο και για το σύνολο του κλάδου Υγείας...».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ