ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τσουχτερά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εγκύκλιο Μπασκόζου

Τσουχτερά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εγκύκλιο Μπασκόζου

Σκληραίνει η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ τσουχτερά πρόστιμα, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζου, «όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα:

Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων».

Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους ), εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».