ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χώρος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΕΕΣ στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Σκαραμαγκά

Στον χώρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Σκαραμαγκά, ο ΕΕΣ παρέχει στους εφήβους και τους άντρες της κοινότητας ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνικοποίησή τους, την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, την ελεύθερη έκφρασή τους.

Χώρος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΕΕΣ στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Σκαραμαγκά

Οι ομάδες εθελοντών και επαγγελματιών του Ερυθρού Σταυρού στηρίζουν τους εφήβους και άνδρες της κοινότητας μέσω δομημένων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται κυρίως στην ψυχοκοινωνική φροντίδα, την ανάπτυξη κοινωνικών και χρήσιμων για τη ζωή δεξιοτήτων, τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων μέσα στην κοινότητα αλλά και στην ψυχαγωγία τους.

Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται σε καθημερινή βάση και περιλαμβάνουν μουσική, χειροτεχνία, μη τυπική εκπαίδευση (ξένες γλώσσες), αθλήματα, κηπουρική, αισθητική/κομμωτική, φωτογραφία, καθώς και ομάδες συζήτησης και αλληλοϋποστήριξης.

Για τη διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων κινητοποιούνται εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής, Σαμαρείτες Διασώστες) αλλά και όσοι έχουν παρακολουθήσει τα ταχύρυθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια εθελοντών του Ε.Ε.Σ. (Fast Track).

Όλοι οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. έχουν απαραιτήτως εκπαιδευτεί στο αντικείμενο της Ψυχοκοινωνικής Στήριξης προτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πεδίο. Στις δράσεις συμμετέχουν επίσης και συνεργάτες-βοηθοί μέσα από την ίδια την κοινότητα της δομής φιλοξενίας του Σκαραμαγκά.