ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με 120 άτομα ενισχύονται τα νοσοκομεία του Ηρακλείου μέσω ΟΑΕΔ

Με 120 άτομα ενισχύονται τα νοσοκομεία του Ηρακλείου μέσω ΟΑΕΔ

Αναλαμβάνουν υπηρεσία αυτές τις ημέρες, οι 120 επιτυχόντες από το «Ειδικό πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας» του ΟΑΕΔ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η) και στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

Οι θέσεις αφορούν σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, το ΠΑ.Γ.Ν.Η ενισχύει επίσης την Υπηρεσία Σίτισης. Έχει γίνει πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ ατόμων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης νοσοκομείου και συγκεκριμένα τριών ΔΕ Μαγείρων και πέντε ΥΕ Τραπεζοκόμων, με διάρκεια σύμβασης 24 μηνών, οι αιτήσεις των οποίων μπορούν να υποβάλλονται από 13/02/2017 έως και 22/02/2017 στο Γραφείο Προσωπικού ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Η διοίκηση επισημαίνει επιπλέον, ότι το σερβίρισμα του φαγητού έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται σε γυάλινα σκεύη και όχι σε πλαστικά μίας χρήσεως, στα Νοσηλευτικά Τμήματα του Α’ Κτιρίου του ΠΑ.Γ.Ν.Η.