ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Eurostat: Υπογεννητικότητα και μητρότητα σε μεγάλη ηλικία για τις Ελληνίδες

Οι Ελληνίδες γεννάνε λίγα παιδιά και σε μεγάλη ηλικία σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται από έρευνα της Eurostat για τη γονιμότητα στην ΕΕ.

Eurostat: Υπογεννητικότητα και μητρότητα σε μεγάλη ηλικία για τις Ελληνίδες

Ειδικότερα, ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας ήταν το 2015 στην Ελλάδα 1,33 έναντι 1,25 που ήταν το 2001. Στην ΕΕ ήταν 1,58 και 1,46 αντιστοίχως. Το 2015 οι υψηλότεροι δείκτες ήταν στη Γαλλία (1,96) και την Ιρλανδία (1,92), ενώ οι χαμηλότεροι ήταν στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.

Σε ό,τι αφορά τη μέση ηλικία στην οποία μια γυναίκα αποκτά παιδί, στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο, στην Ιταλία και στην Ισπανία είναι τα περίπου 30 χρόνια. Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Πολωνία, η αντίστοιχη ηλικία είναι μεταξύ 26 και 27 ετών.

Τέλος, μεταξύ 2001 και 2015 οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειωθήκαν κατά περίπου 10%, ενώ στη Σουηδία και την Τσεχία σημείωσαν αύξηση της τάξης του 20%.

Διαβάστε επίσης:

Όλο και λιγότερα παιδιά κάνουν οι Ευρωπαίες, ιδιαίτερα στον Νότο