ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποκαλυπτική έρευνα: Η κρίση «τσακίζει» την υγεία των Ελλήνων

Σε κάθε εφημερία δημόσιου νοσοκομείου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών γίνεται το αδιαχώρητο.

Αποκαλυπτική έρευνα: Η κρίση «τσακίζει» την υγεία των Ελλήνων

Γιατροί και νοσηλευτές ξεπερνούν εαυτόν για να εξυπηρετήσουν περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως σε οποιαδήποτε πρωτοβάθμια δομή.

Στην μεγάλη έρευνα που έκαναν επιστήμονες του τμήματος Οικονομικών της Υγείας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) αποτυπώνεται η δυσκολία των πολιτών στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας.

Η έρευνα είναι στρωματοποιημένη ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, φύλο, ηλικία, εισόδημα και μόρφωση.
Ξεκίνησε από το 2002 και χωρίζεται σε 4 φάσεις. Κάθε 5 χρόνια συγκεντρώνονται νέα στοιχεία.

Οι πρώτες φάσεις της έρευνας υποστηρίχτηκαν από τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία έρευνα που έγινε το 2015-2016 αφορούσε 8.000 νοικοκυριά και υποστηρίχθηκε από Αμερικάνικο Ίδρυμα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα συνολικά στοιχεία οι ερευνητές της Ε.Σ.Δ.Υ. διαπίστωσαν ότι υπάρχει αύξηση του ποσοστού αυτών που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας τους κακή και μείωση εκείνων που πιστεύουν ότι είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με το 2002.

«Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουμε μια μετατόπιση της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Για παράδειγμα παρατηρείται σημαντική μείωση στο κάπνισμα, έχουμε αλλαγές στον τρόπο διατροφής αλλά δεν έχουμε σοβαρές αλλαγές στη φυσική άσκηση. Το συμπέρασμα που θα έβγαζε κανείς είναι ότι έχουμε μια επανακατάταξη των παραγόντων κινδύνου και θα έβαζα σε υψηλότερο σημείο σήμερα την παχυσαρκία και την έλλειψη φυσικής άσκησης και όχι το κάπνισμα που ήταν μέχρι τώρα» λέει στο CNN Greece ο Γιάννης Κυριόπουλος, καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος είναι Οικονομικών της Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα στο cnn.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ