ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μπασκόζος: Η καλή υγεία οδηγεί και σε αναπτυξιακή οικονομία

Στη λογική πολλών οικονομολόγων, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι η καλή υγεία, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ, κινήθηκε η ομιλία του ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου στο συνέδριο του Health Daily Boussias «The Future of Healthcare in Greece» την Πέμπτη.

Μπασκόζος: Η καλή υγεία οδηγεί και σε αναπτυξιακή οικονομία

Επιιμέλεια: Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου

«Η «κακή» υγεία εξαντλεί την οικονομία μιας χώρας», τόνισε με νόημα ο κ. Μπασκόζος, προτείνοντας ότι ο τομέας της Υγείας, θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας.

Και συνέχισε ο Γενικός Γραμματέας: «Σήμερα διαφαίνεται περισσότερο από ποτέ, ότι η υγεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως ένα οικονομικό αγαθό καθώς η «καλή» υγεία έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και επομένως είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη επαρκούς επένδυσης σε αυτή, ως μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής ατζέντας.

«Η κυβέρνηση στην Ελλάδα επιδιώκει την ανάσχεση της υποβάθμισης στην υγεία και επενδύει στον τομέα της υγείας σαν βασικό αναπτυξιακό παράγοντα. Διότι επενδύοντας στην υγεία, σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης, σημαίνει να προστατεύεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική ισότητα και συνοχή. Στοιχεία αποδεικνύουν ότι όταν μια χώρα έχει «κακή» υγεία έχει και διαρροή στο οικονομικό της προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι οι ερευνητές εκτιμούν ότι 7-12% του ΑΕΠ χάνεται ετησίως λόγω των μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Πρόκληση αλλά εφικτή η έννοια των Υγιών Κοινοτήτων

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας υγείας δήλωσε ότι «η έννοια της αλλαγής για Βιώσιμες, ανθεκτικές και Υγιείς Κοινότητες αποτελεί πρόκληση για μας αλλά την ίδια στιγμή, είναι πιο εφικτή από ποτέ. Στην σημερινή εποχή καλούμαστε όλο και περισσότερο να επενδύσουμε σε δραστηριότητες για την προαγωγή της καλή υγείας και την πρόληψη των νόσων. Αυτό αποτελεί καθήκον καθώς πρέπει να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ως βασικού μέρους της οικονομίας και της κοινωνίας».

Επιπλέον, υπογράμμισε και ανέλυσε τις κύριες προκλήσεις του συστήματος υγείας στην Ελλάδα οι οποίες είναι: η συνεχιζόμενη υψηλή συμβολή των ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες για την υγεία, οι διαφορές στην κατανομή των πόρων, οι ανισότητες στην πρόσβαση λόγω οικονομικών προβλημάτων, η ανισοκατανομή του υγειονομικού προσωπικού και οι μειωμένες δαπάνες για τη δημόσια υγεία.

Τόνισε ότι «οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν νέες προσεγγίσεις τις οποίες τις αντιμετωπίζουμε με πρόγραμμα και στρατηγικές, με δομικές μεταρρυθμίσεις, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για διατήρηση και βελτίωση της υγείας των πολιτών και όχι το αέναο κυνήγι της αντιμετώπισης της ασθένειας».

Αναφερόμενος στο τι πρέπει να γίνει για την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης και της καλής υγείας των Ελλήνων, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η επένδυση σε εκείνους τους τομείς και υπηρεσίες που ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και την μείωση της ανεργίας και σε αυτούς τους τομείς που ενισχύουν την αλληλεγγύη και την ισότητα, όπως η κοινωνική προστασία και η εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, τόνισε, την αναγκαιότητα της ένταξης της υγείας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας κάθε χώρας και την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων με σύγχρονες μεθόδους ελέγχων και πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα δύο από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα κάτω από την τρέχουσα φάση της υποστήριξης, τα οποία είναι η δημιουργία μιας δέσμης για την Δημόσια Υγεία ως μέρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Αυτά τα δύο ζητήματα τόνισε, ότι θα είναι ευθυγραμμισμένα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής της Υγείας «Υγεία 2020» και την ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η κρίση στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στην παρατεταμένη κρίση και πώς αυτή επηρέασε την Ελλάδα, ο κ. Μπασκόζος επεσήμανε:

«Η οικονομική κρίση προκάλεσε αλλαγές ευρείας κλίμακας. Η χώρα μας, σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, πολιτικών λιτότητας και χρόνιων περικοπών στον προϋπολογισμό μείωσε σημαντικά την δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν.

Η κάλυψη των ανασφάλιστων, ήταν επίτευγμα

Ωστόσο, ο στόχος μας -κυβερνητική μας δέσμευση- για καθολική υγειονομική κάλυψητηρήθηκε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας με ένα συνεργατικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας στοχεύει στη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και στην ισότητα στην υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Για εμάς κάθε άνθρωπος (πολίτης) έχει το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί προτεραιότητα μας η διασφάλιση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας έτσι ώστε να είναι καθολικό, ισότιμο, βιώσιμο και υψηλής ποιότητας.

Η επίλυση του προβλήματος όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη υγείας, που επηρέασε περίπου 2,5 εκατ. άτομα, ή το ένα τέταρτο του πληθυσμού, λόγω της έλλειψης καθολικής κάλυψης ήταν ένα επίτευγμα. Απαιτήθηκαν αρκετές προσπάθειες από το 2011, στη διάρκεια των οποίων η πρόσβαση σε υπηρεσίες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη για τους άνεργους και άλλες ευάλωτες κατηγορίες χωρίς κάλυψη. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία του 2016 διόρθωσε αυτά τα κενά και πέτυχε καθολική κάλυψη.

Οι 14 Πολιτικές για τη Δημόσια Υγεία

Στην συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επιγραμματικά στις βασικές Προτεραιότητες-Πολιτικές για την Δημόσια Υγείας οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1. Καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού, άρση των ανισοτήτων στην Υγεία.

2. Διεύρυνση του Δημόσιου χώρου, προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη.

3. Στροφή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία ως στρατηγική απάντηση στην κρίση του Συστήματος Υγείας, στις ακάλυπτες ανάγκες των πολιτών, καθώς και στο αίτημα ολιστικής, τεκμηριωμένης και ποιοτικής φροντίδας υγείας.

4. Αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική (τιμολόγηση, αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, συνταγογράφηση, παραγωγική προοπτική) με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της διείσδυσης ποιοτικών γενοσήμων στην αγορά και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.

5. Ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα των προσφύγων – μεταναστών, δημιουργία ομάδων επαγγελματιών υγείας υπό τον κεντρικό συντονισμό του Υπουργείου Υγείας για την συνεχή παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ και Δημόσιας Υγείας σε κάθε χώρο ανοικτής φιλοξενίας, ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ. Ενίσχυση με προσωπικό των όμορων δημόσιων δομών υγείας –μέριμνα για την υγειονομική φροντίδα (εμβολιασμοί κλπ) όσων προσφύγων διαμένουν σε διαμερίσματα.

6. Ηθικοποίηση του Συστήματος Υγείας, διαφανής διακυβέρνηση, θεσμική εξυγίανση στο χώρο των προμηθειών και του φαρμάκου, υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη διαφθορά στον τομέα της Υγείας που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

7. Ανθρωποκεντρική φροντίδα με έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών – περιορισμός των «άτυπων πληρωμών» στις υπηρεσίες υγείας και της οικονομικής εκμετάλλευσης των ασθενών.

8. Οργανωτική ανασυγκρότηση του Συστήματος Υγείας (νέοι Οργανισμοί ΥΠΕ-Νοσοκομείων- Κέντρων Υγείας, αναθεώρηση της χωροταξίας των ΥΠΕ, αποσύνδεση νοσοκομείων σε συγκεκριμένες περιοχές, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και της εκπροσώπησης των ασθενών στη Διοίκηση) –Αλλαγές στους Οργανισμούς εποπτευόμενων φορέων – Θεσμική εξυγίανση ΚΕΕΛΠΝΟ .

9. Συνέργεια δημόσιων πόρων (γενική φορολογία- κοινωνική ασφάλιση) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας-διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για επαρκή και αξιόπιστη κάλυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών και υπέρβαση των οικονομικών εμποδίων για την καθολική κάλυψη.

10. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και προώθηση ενός κοινού στρατηγικού σχεδίου με το Υπουργείο Εργασίας – Κοινωνικής Πρόνοιας για την αποϊδρυματοποίηση όσων – ψυχικά ασθενών ή ΑμεΑ – ζουν σε ασυλικά περιβάλλοντα .

11. Νέα στρατηγική για τις εξαρτήσεις (που συμπεριλαμβάνει αλκοόλ, διαδίκτυο,τζόγο) -λειτουργική διασύνδεση δομών για την πρόληψη, μείωση της βλάβης, υποκατάσταση, απεξάρτηση,ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επανένταξη.

12. Συνέργεια με τις κοινωνικές δομές του Κράτους και των ΟΤΑ για ένα αναβαθμισμένο δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών αποθεραπείας-αποκατάστασης, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, γηριατρικής φροντίδας, δομών για ν. Altzheimerκαι άνοια, κατ’ οίκον φροντίδας και παρηγορητικής φροντίδας.

13. Ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο και διυπουργικές δράσεις και για την τροποποίηση των κοινωνικών προσδιοριστών της ασθένειας (ανεργία, φτωχοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός, «ανθυγιεινές» συνθήκες του φυσικού-εργασιακού-κοινωνικού περιβάλλοντος, εξαρτήσεις, κάπνισμα, παχυσαρκία, τροχαία δυστυχήματα, εργατικά ατυχήματα κλπ).

14. Η Υγεία ως κρίσιμος δείκτης δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας - συμβολή του ΕΣΥ και της Δημόσιας Υγείας στην υγειονομική ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, στην κοινωνική συνοχή, στην αξιοπρέπεια και ισοτιμία των πολιτών.

Διαβάστε ακόμη:

Παπαδημούλης: Η μείωση των ανισοτήτων, θα βοηθήσει και την οικονομία

Μπασκόζος: Ναι στις κλινικές μελέτες και στην ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών

Ξανθός: Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό πολιτικό σχέδιο για την υγεία - Γι αυτό διερευνούμε το παρελθόν