ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άγιος Σάββας: Όλα όσα συμβαίνουν στο νοσηλευτήριο...

Άγιος Σάββας: Όλα όσα συμβαίνουν στο νοσηλευτήριο...

Σε μεγάλο και δημιουργικό αναβρασμό βρίσκεται το νοσοκομείο «Αγ. Σάββας», όπως τονίζει η διοίκησή του, καθώς προγραμματίζονται ή «τρέχουν» ήδη μια σειρά από επενδύσεις για την αναβάθμιση του νοσηλευτηρίου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Μεταξύ αυτών είναι η προμήθεια ενός νέου γραμμικού επιταχυντή, προκειμένου να μειωθεί η λίστα αναμονής, ενώ το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» είναι το ένα από τα δύο κέντρα στη χώρα όπου πραγματοποιείται ολοσωματική θεραπεία με κοβάλτιο στα πλαίσια μεταμόσχευσης μυελού.

Εν τω μεταξύ, δρομολογείται η πλήρης ανακαίνιση 8 νοσηλευτικών θαλάμων δυναμικότητας 34 κλινών, με αφορμή την είσπραξη υπολειπόμενης δωρεάς 300.000 ευρώ των αδελφών Κουζοπούλου & Ισαακίδη (από συνολική δωρεά 800.000 ευρώ). Επίσης, διερευνάται και πρόταση του ΕΚΕΑ για δημιουργία κοινού χώρου αιμοληψίας με το όμορο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Τα παραπάνω απάντησε μεταξύ άλλων ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Γιώργος Δενδραμής, μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων αναφορικά με την πορεία του νοσηλευτηρίου, δημοσιεύματα τα οποία χαρακτηρίζει αναληθή και προϊόντα σκόπιμης παραπληροφόρησης.

Αναφέρει αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο διοικητής:

1) Οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται σε καθημερινή βάση και πάντα για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η αρμοδιότητα αυτή απορρέει από τον Ν. 3329/2005.

2) Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να τηρούν το προβλεπόμενο ωράριο και αυτό πράττει η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του νοσοκομείου μας, ξεπερνώντας μάλιστα πολλές φορές τα όριά του, για το καλό και μόνο των ασθενών. Μόνο σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η διοίκηση επιλαμβάνεται και ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

3) Η ειδική άδεια κλειστού χώρου παρέχεται στο προβλεπόμενο προσωπικό με βάση τον Ν. 4368/2016.

4) Σχετικά με την αναφορά περί της διαδικασίας αξιολόγησης, σκοπίμως κατά την άποψή μας δεν παρατίθενται οι απόψεις τους. Τελικά επιθυμούν ή όχι την αξιολόγηση του προσωπικού;

5) Η καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος προβλέπεται από τους Ν. 4354/2015 & Ν. 4389/2016 και καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους.

6) Καμία απόφαση ΔΣ ή Διοικητή του νοσοκομείου μας δεν υπάρχει για κατάργηση κοινωνικού φαρμακείου, καθώς ούτε σημερινή ούτε προγενέστερη απόφαση υπήρξε για λειτουργία τέτοιου φαρμακείου εντός του νοσοκομείου. Το ΔΣ, με την υπ’ αριθμ. 478/07-02-2017 απόφασή του, καθόρισε το πλαίσιο και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση δωρεών αχρησιμοποίητων φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη του πρωτίστως την ασφάλεια του ασθενούς, αλλά και τη διαφάνεια.

Επίσης, όρισε ότι η όλη διαδικασία θα γίνεται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη αρμόδιων επιστημόνων (φαρμακοποιών), όπως ο νόμος ρητά ορίζει για τη λειτουργία κάθε φαρμακείου. Υπογραμμίζεται ότι η πολιτεία με τον πρόσφατο νόμο έδωσε –για πρώτη φορά– καθολική πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία με δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων εντός του νοσοκομείου.

7) Για τον αγγειογράφο και τον μαγνητικό τομογράφο, ήδη το νοσοκομείο, με σχετικό αίτημα του, έχει ζητήσει την ένταξη και των δύο μηχανημάτων σε πρόγραμμα που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

8) Από 30/1/17 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το υπερσύγχρονο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», δωρεά της Μαριάννας Λάτση, δυναμικότητας 45 κλινών. Παράλληλα, από τις αρχές Νοεμβρίου 2016 λειτουργεί το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και το τμήμα Βραχυθεραπείας.

9) Σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο 2016 έχουν τεθεί και οι δύο νέοι γραμμικοί επιταχυντές (ο ένας δωρεά της οικογένειας Αγγελόπουλου και ο άλλος μέσω ΕΣΠΑ), τα εγκαίνια των οποίων θα γίνουν πολύ σύντομα. Η λίστα αναμονής μειώθηκε από τους 7 μήνες στους 3. Με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, τέθηκε εκτός λειτουργίας από την αρχή του έτους το ένα κοβάλτιο παλαιάς τεχνολογίας με πλήρως εξασθενημένη πηγή. Τα περιστατικά όλα καλύφθηκαν από τους νέους γραμμικούς επιταχυντές υψηλής τεχνολογίας και ασύγκριτα καλύτερης και ποιοτικότερης θεραπείας. Θα ακολουθήσει και η απόσυρση ενός ακόμη κοβαλτίου παλαιάς τεχνολογίας, όταν και σε αυτό η πηγή θα εξασθενήσει πλήρως.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση στα τέλη του 2016 υπέβαλε αίτημα για την προμήθεια ενός νέου γραμμικού επιταχυντή, ο οποίος, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες, θα συμβάλλει σε νέα αποκλιμάκωση της λίστας αναμονής.

Ένα ακόμη κοβάλτιο λειτουργεί στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», το οποίο χρησιμοποιείται εκτός από τη συμβατή θεραπεία και για ολοσωματική θεραπεία στα πλαίσια μεταμόσχευσης μυελού, διαδικασία η οποία πραγματοποιείται σε δύο κέντρα (Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) σε όλη τη χώρα.

10) Στο νοσοκομείο υπηρετούν 172 ιατροί σε σύνολο 221 οργανικών θέσεων και 821 λοιπό προσωπικό σε σύνολο 1.062 οργανικών θέσεων. Ειδικότερα, οι προσλήψεις τα έτη 2012-2014 επικουρικού και μόνιμου προσωπικού ανήλθαν στις 39 (ιατροί: 13, επικ. ιατροί: 14, λοιπό πρ/κό: 2, λοιπό επικ. πρ/κό: 10).

Για τα έτη 2015-2017 προσελήφθησαν 158 εργαζόμενοι (ιατροί: 9, επικ. ιατροί: 22, λοιπό πρ/κό: 41, επικ. πρ/κό: 42, ΟΑΕΔ: 44).

11) Μετά την πρόσφατη εντός του 2017 ολοκλήρωση της διευθέτησης κληρονομιάς που εκκρεμούσε από το 1998 των αείμνηστων αδελφών Κουζοπούλου & Ισαακίδη ποσού περίπου 500.000 ευρώ εισπρακτέων και 300.000 ευρώ περίπου προς είσπραξη, δρομολογείται η πλήρης ανακαίνιση των 8 εναπομείναντων νοσηλευτικών θαλάμων δυναμικότητας 34 κλινών.

12) Σχετικά με τη διερεύνηση της πρότασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για τη δημιουργία κοινού χώρου αιμοληψίας με το όμορο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόταση του Ε.ΚΕ.Α. που στόχο έχει να προσελκύσει και να ευαισθητοποιήσει περισσότερους αιμοδότες.

BEST OF NETWORK

Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Πυροβολισμούς στο σπίτι του κατήγγειλε ο Φουρθιώτης - «Με σκοτώνουν», φώναζε

Επίθεση με καυστικό υγρό στην 25χρονη έγκυο: Συνελήφθη 25χρονος με τον οποίο είχε παλιότερα σχέση

Μετακινήσεις εκτός νομού: Τα σημεία «κλειδιά» για την απόφαση - Δισταγμός για Πάσχα στο χωριό

Κούβα: Τέλος εποχής μετά από 62 χρόνια εξουσίας των Κάστρο - Παραδίδει την ηγεσία ο Ραούλ

Πρίγκιπας Φίλιππος: Θα ταφεί με την ελληνική σημαία - Όλες οι λεπτομέρειες

Τραγωδία στη Γαύδο: «Τσούλισε» το αυτοκίνητο λέει η οικογένεια

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 37χρονης εγκύου

Στα άκρα η κόντρα Ρωσίας - ΗΠΑ: Ο Λαβρόφ ανακοίνωσε την απέλαση 10 Αμερικανών διπλωματών

Ελληνοτουρκικά: «Το φυσάει και δεν κρυώνει» ο Τσαβούσογλου – Νέες προκλήσεις από τα Κατεχόμενα

«ΗΝΙΟΧΟΣ 2021»: Μήνυμα αποφασιστικότητας προς πάσα κατεύθυνση – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Καιρός: «Τρελάθηκε» και έκοψε την Ελλάδα στα δυο - Καλοκαίρι στην Κρήτη, χιόνια στη Φλώρινα

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τον θάνατο του Φίλιππου - Έβγαλε βόλτα τα σκυλιά της