ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χιλιάδες ασθενείς με ηπατίτιδα C αποκτούν πρόσβαση σε καινούριες θεραπείες

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατέληξε σε συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση του κόστους και παράλληλη διεύρυνση των κριτήριων πρόσβασης των φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C.

Χιλιάδες ασθενείς με ηπατίτιδα C αποκτούν πρόσβαση σε καινούριες θεραπείες

Με τα καινούρια δεδομένα, από την 1η Ιουλίου, 2017 και για τους επόμενους 14 μήνες πρόσβαση στις καινούριες θεραπείες θα αποκτήσουν 5.500 ασθενείς από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C και βαθμό ηπατικής ίνωσης ≥7 (αποτέλεσμα ελαστογραφίας F2)

Εξαίρεση από τον παραπάνω περιορισμό με διεύρυνση κριτηρίων της θεραπείας σε όλα τα στάδια ίνωσης θα αποτελέσουν οι παρακάτω ομάδες ασθενών:

- Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια (θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική νόσος)

- Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)

- Ασθενείς τελικού σταδίου νεφρική νόσο (GFR< 30 ή αιμοκάθαρση)

- Ασθενείς με HCV/HIV συνλοίμωξη

- Ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης

- Μεταμοσχευμένοι ασθενείς (μυελού, συμπαγή όργανα)

- Ασθενείς με νοσήματα που θεωρούνται εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C (όχι θυρεοειδίτιδα Hashimoto)

- Μεικτή κρυσοσφαιριναιμία με συμπτώματα κρυοσφαριναιμικής αγγειίτιδας

- Μη Hodgkin λέμφωμα

- Άνοση θρομβοκυτταροπενία (ITP)

- Άνοση αιμολυτική αναιμία

- Ασθενείς με βαριά αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που έχουν αντέδειξη στη χορήγηση ιντρεφερόνης.

O Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από το 2014 που δόθηκε η ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας των καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, άσκησε πίεση προς την υλοποίηση μιας βιώσιμης συμφωνίας για το σύστημα υγείας, η οποία παράλληλα θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη πρόσβαση στην θεραπεία όλων όσων ζουν με ηπατίτιδα C.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει:

«Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε πως και η χώρα μας έχει τη δυνατότητα μέσω της διαπραγμάτευσης να ακολουθήσει τα επιτυχημένα παραδείγματα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.

Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πως η διεύρυνση των κριτηρίων πρόσβασης επουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της λύση στο πρόβλημα. Χρειάζεται ως χώρα να εναρμονιστούμε πλήρως με την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030.

Για να φανούμε συνεπείς ως προς την εθνική μας δέσμευση απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή δομικών αλλαγών στο σύστημα υγείας που θα επιτρέψουν την πρόσβαση στη θεραπεία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Παράλληλα, η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε να διαγνωσθεί το 80% όλων όσων ζουν με την ασθένεια και μέχρι στιγμής δεν το γνωρίζουν είναι επιτακτική».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια πρόσβασης στις καινούριες θεραπείες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο στο 2110122102 ή μέσω email στο hlpaprometheus@gmail.com.

Διαβάστε επίσης:

Ηπατίτιδα C: Συμφωνία-σταθμός ΕΟΠΥΥ & βιομηχανίας - Εύκολη πρόσβαση σε ακριβές θεραπείες