ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 52 καθαριστών και καθαριστριών από το Ωνάσειο

Πρόσληψη 52 καθαριστών και καθαριστριών από το Ωνάσειο

Με 52 άτομα ενισχύεται το προσωπικό καθαριότητας του Ωνάσειου, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι μετά τη λήξη της σύμβασης του Κέντρου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προέβη, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας, στην πρόσληψη πενήντα δύο (52) καθαριστών και καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Κατά τον τρόπο αυτόν το ΩΚΚ αναμένεται να εξοικονομεί ετησίως περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).