ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Δίωξη γιατρού που συνταγογραφούσε επιθέματα με ψεύτικες φωτογραφίες

Με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων γιατρού που υπηρετούσε ως ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο οποίος φέρεται να υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, εκδίδοντας ιατρικές γνωματεύσεις σε ασθενείς ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, χρησιμοποιώντας την ίδια φωτογραφία έλκους για περισσότερους ασθενείς.

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Δίωξη γιατρού που συνταγογραφούσε επιθέματα με ψεύτικες φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στην απόφαση (21-8-2017) που εξέδωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, Γιώργος Μπέζος, και η οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το χρονικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Ο συγκεκριμένος επικουρικός ορθοπεδικός γιατρός K.X. από την 1-7-2015 έως και τις 22-3-2016, φέρεται σύμφωνα με την έκθεση Ελεγκτών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, να είχε εκδώσει ως θεράπων ιατρός ηλεκτρονικά γνωματεύσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδιας φωτογραφίας έλκους, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους άλλους ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση ασφαλισμένων.

Oι φωτογραφίες αυτές ελέγχθηκαν ψηφιακά και διαπιστώθηκε ότι ήταν απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.

Τι υποστηρίζει ο ορθοπεδικός στο απολογητικό του υπόμνημα

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας (9-6-2016) -δηλαδή πριν ένα χρόνο, οπότε και είχαν διαπιστωθεί οι πράξεις αυτές-, την έκθεση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (24-7-2017) και έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (27-6-2017), ο εν λόγω ορθοπεδικός κλήθηκε σε απολογία απο το Δ.Σ. του Νοσοκομείου (9-8-2017) και σε έγγραφη απάντηση-απολογητικό υπόμνημα (11-8-2017) ο ίδιος υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Οι φωτογραφίες ελκών που λαμβάνονται από τους ασθενείς μεταφέρονται και αποθηκεύονται από εμένα σε κοινόχρηστο υπολογιστή του Νοσοκομείου που βρίσκεται
στο γραφείο Ιατρών της Κλινικής μου ή στον υπολογιστή του Τακτικού Ορθοπεδικού Ιατρείου και χρησιμοποιούνται αργότερα για την έκδοση της έκαστης γνωμάτευσης. Πιθανόν, εκ παραδρομής και δικού μου σφάλματος, χρησιμοποιήθηκε από το αρχείο του υπολογιστή η ίδια φωτογραφία σε διαφορετικούς ασφαλισμένους κατά την έκδοση των γνωματεύσεων, καθώς και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους ίδιους υπολογιστές. Επιπλέον δεν υπάρχει τρόπος διασφάλισης του υπολογιστή από τους πολλαπλούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν.
Ως εκ τούτου σας δηλώνω υπεύθυνα ότι σε καμία περίπτωση δεν σκόπευα στο να εξαπατήσω ή να προκαλέσω αιτιωδώς βλάβη στον ΕΟΠΥΥ και απολογούμαι για τυχόν αναστάτωση την οποία προκάλεσα άθελά μου.»

Η απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Ωστόσο η απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ήταν η αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του με το αιτιολογικό των ακόλουθων πειθαρχικών παραπτωμάτων: παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους κανόνες συνταγογράφησης, παράβαση ιατρικής δεοντολογίας και απόκτηση οικονομικού οφέλους, της κατάθεσης, χρήσης και διατήρησης πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Στην απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι o πειθαρχικά εγκαλούμενος ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών ιατρικών γνωματεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται αιτιωδώς με οικονομική βλάβη του ΕΟΠΥΥ.

ΕΠΕΙΔΗ α) συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος καθότι: ο Ιατρός εκ της θέσεώς του μπορεί να συνεχίσει να συνταγογραφεί παράνομα υποβάλλοντος τον ΕΟΠΥΥ σε περαιτέρω οικονομική ζημία, γεγονός πιθανό αφού στο παρελθόν επανειλημμένα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη αυτή πρακτική, β) τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία ασκήθηκε ήδη πειθαρχική δίωξη τιμωρούνται και με την ποινή της οριστικής παύσης, γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την τέλεση των προαναφερθέντων ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία φέρονται ότι επέφεραν οικονομική ζημία στον ΕΟΠΥΥ, δ) υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος αφού στο παρελθόν επανειλημμένα ο ανωτέρω ιατρός κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Την αναστολή άσκησης καθηκόντων του ..... Επικουρικού Ιατρού Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα. Ο Διοικητής, Γεώργιος Μπέζος».

Πηγή: messinialive.gr