ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός 2018: Κερδισμένοι οι πρόσφυγες, οριακά ο ΕΟΠΥΥ, ζημιωμένα ΕΣΥ & ΠΕΔΥ

Κερδισμένος αρχικά εμφανίζεται ο ΕΟΠΥΥ όσον αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών τη Δευτέρα, καθώς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2017, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 444 εκατ. ευρώ βελτιωμένο κατά 67 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).

Προϋπολογισμός 2018: Κερδισμένοι οι πρόσφυγες, οριακά ο ΕΟΠΥΥ, ζημιωμένα ΕΣΥ & ΠΕΔΥ

Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Ωστόσο, λόγω της αύξησης των εσόδων του Οργανισμού από ασφαλιστικές εισφορές και της αναμενόμενης ομαλοποίησης των αποδόσεων εσόδων από τα Ταμεία που συμμετέχουν στον ΕΟΠΥΥ, η χρηματοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται μειωμένη κατά 226 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προβλέπεται να ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονται κυρίως για την κάλυψη της περίθαλψης των ανασφάλιστων.

Εν τω μεταξύ, μειωμένη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το 2018 η επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων και του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Η θετική εξέλιξη του πλεονάσματος του ΕΟΠΥΥ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το προσχέδιο, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντική προσπάθεια επιτάχυνσης των πληρωμών στοχεύοντας στην παράλληλη μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις, τόσο για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης για τους παρόχους υγείας, όσο επίσης και για την απρόσκοπτη και έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων επιστροφών από rebate και clawback.

Ειδικότερα, το 2017 επεκτάθηκε η εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) και σε λοιπές κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών υγείας (υπηρεσίες ειδικής αγωγής, ιατρικές υπηρεσίες, πρόσθετη περίθαλψη) καθώς και σε συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής.

Με τον τρόπο αυτό, παρά το γεγονός ότι από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η δεδουλευμένη προ clawback/rebate δαπάνη για φάρμακα και παροχές ασθένειας εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αναμένεται να διασφαλιστεί η τήρηση των μετά clawback/rebate ορίων που έχουν προσδιοριστεί στο ΜΠΔΣ 2018-2021, δηλαδή στα 2.003 εκατ. ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη και στα 1.525 εκατ. ευρώ για τις διάφορες
κατηγορίες παροχών ασθένειας.

Η αγωνία της φαρμακοβιομηχανίας

Την ίδια ώρα, η φαρμακοβιομηχανία και οι εκπρόσωποί της, με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου, αναφέρονται στην ανάγκη να αυξηθεί η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, για το 2018, η οποία παραμένει κολλημένη στο 1,945 εκατ. ευρώ. Την ώρα μάλιστα, που οι ίδιες οι εταιρείες βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέπη τόσο για να προσφέρουν φάρμακα στο κοινωνικό σύνολο όσο και για να μπορούν να πληρώνουν το clawback, που υπολογίζεται στο 40% του τζίρου τους, ποσό πραγματικά δυσβάσταχτο!

Νοσοκομεία – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ)

Αναφορικά με τα οικονομικά του ΕΣΥ, όπως είπαμε παραπάνω, μειωμένη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το 2018 η επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων και του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Ο προϋπολογισμός των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, ως προς το σκέλος των εσόδων, αναμένεται να διαμορφωθεί εντός των στόχων του ΜΠΔΣ 2018-2021. Σημειώνεται ότι, η αύξηση των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οφείλεται στις νομοθετικές παρεμβάσεις, με τις οποίες προβλέπεται αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών και των λοιπών παροχών του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ως προς το σκέλος των εξόδων, εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των πληρωμών θα είναι μειωμένο κατά 91 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στο ΜΠΔΣ 2018- 2021, εξέλιξη που συνδέεται και με μείωση της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 114 εκατ. ευρώ. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 476 εκατ. ευρώ, ελαφρώς επιδεινωμένο ως προς τις αντίστοιχες εκτιμήσεις, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο ΜΠΔΣ.

Επισημαίνεται ότι, εντός του τρέχοντος οικoνομικού έτους και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων για το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (clawback), για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη του 2016.

Ειδικότερα, το καταλογισθέν ποσό στις φαρμακευτικές εταιρείες ανήλθε συνολικά στα 160 εκατ. ευρώ περίπου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει ήδη συμψηφιστεί με ισόποσες οφειλές των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Για τα έτη 2017 και 2018, αναμένεται εκ νέου η εφαρμογή του μηχανισμού των αυτόματων επιστροφών (clawback), στην περίπτωση που η φαρμακευτική δαπάνη υπερβεί τα προκαθορισθέντα όρια.

Τέλος, με τη σύσταση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ν.4472/2017), αναμένεται σύντομα η έναρξη λειτουργίας ενός κεντρικού συστήματος προμηθειών που θα αναφέρεται στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.

Στο οικονομικό έτος 2018 όπως αναφέρεται στο προϋπολογισμό «το Υπουργείο Υγείας αναμένεται μεταξύ άλλων, να συνεχίσει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων με σκοπό τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείαςγια την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο τον πληθυσμό, την παγίωση της νέας φαρμακευτικής πολιτικής, την κατάρτιση της «Λίστας Χειρουργείου» και τη λειτουργία Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, την εναρμόνιση του ωραρίου των γιατρών με την ισχύουσα ευρωπαϊκή Οδηγία, την αλλαγή της διαδικασίας κρίσεων κατά τη διενέργεια προσλήψεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ την τροποποίηση των Οργανισμών των νοσοκομείων, την αποκέντρωση της διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την έμφαση στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού, την ενίσχυση μέσω συγκεκριμένων δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του συστήματος υγείας και την αναβαθμισμένη υγειονομική φροντίδα προσφύγων και μεταναστών».

129 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες

Επίσης, στο πλαίσιο διαχείρισης της ροής προσφύγων και μεταναστών, έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό δαπάνες για την αντιμετώπισή τους ύψους 152 εκατ. ευρώ για το 2017 και 129 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς και εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ύψους 100 εκατ. ευρώ για κάθε έτος.

Πέραν των ανωτέρω, οι δαπάνες λειτουργικού χαρακτήρα που έχουν προβλεφθεί για τον ίδιο σκοπό στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανέρχονται σε 9 εκατ. ευρώ για το 2017 και σε 7 εκατ. ευρώ για το 2018.

Διαβάστε ακόμη:

Σοκ στη φαρμακοβιομηχανία: Αλλάζει το νοσοκομειακό rebate

Να εξαιρεθούν τα ορφανά φάρμακα από το νοσ. clawback - Τι αναφέρουν ασθενείς & βιομηχανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ