ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία: Ημερίδα από το DailyPharmaNews.gr

Η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία: Ημερίδα από το DailyPharmaNews.gr

Ημερίδα με θέμα «Η Συμμόρφωση στη Θεραπεία και η Σημασία της για τους Ασθενείς και το Σύστημα Υγείας», οργανώνει σήμερα Πέμπτη στο Divani Caravel το DailyPharmaNews.gr.

Η ημερίδα αφορά στο καίριο ζήτημα της συμμόρφωσης των ασθενών στην ενδεδειγμένη γι’ αυτούς θεραπεία. Θέμα εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την υγεία των ασθενών, όσο και για το σύστημα υγείας που τους υποστηρίζει.

Η επίδραση στο ταξίδι του ασθενούς απαιτεί από τους οργανισμούς να σχεδιάζουν λύσεις που περιστρέφονται γύρω από τον ασθενή, με σκοπό να επηρεάσουν θετικά τη ζωή τους μέσα από πολιτικές και λύσεις που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο και στοχεύουν στην βελτίωση των πολιτικών αποφάσεων αλλά και κατ’ επέκταση των οικονομικών της υγείας.

Η διαμόρφωση του συστήματος υγείας σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα πρέπει να διευκολύνει συνεχώς τον ασθενή στη συμμόρφωση του στη θεραπεία και να οριοθετεί πολιτικές υγείας που τον εξυπηρετούν και δεν τον εμποδίζουν.

Στην ημερίδα με τίτλο «Η Συμμόρφωση στη Θεραπεία και η Σημασία της για τους Ασθενείς και το Σύστημα Υγείας» που διοργανώνει το Dailypharmanews.gr θα συζητηθούν σε βάθος όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας Patient Compliance Survey που πραγματοποιήθηκε ειδικά για την ημερίδα από το Webrating Health για λογαριασμό του Dailypharmanews.gr σε επαγγελματίες υγείας. Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν σε όλες τις ενότητες της ημερίδας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

- Κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη που χαράζουν την πολιτική υγείας

- Στελέχη δημοσίων οργανισμών του τομέα της υγείας, που ασχολούνται με την εφαρμογή των πολιτικών υγείας όπως τα στελέχη του Υπουργείου υγείας, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ, των νοσοκομείων, και των γενικότερων δομών υγείας

- Επιστήμονες – επαγγελματίες υγείας

- Εκπροσώπους συλλόγων ασθενών – ασθενείς – φροντιστές ασθενών

- Στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών

- Στελέχη ιδιωτικών δομών υγείας

- Στελέχη άλλων ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με τα θέματα της συμμόρφωσης και της υποστήριξης ασθενών

- Ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας.

Διαβάστε ακόμη:

Πρόγραμμα Med & Me: Ήρθε η ώρα των ασθενών - Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το καλό όλων