ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική Πρωτοβουλία χορηγεί το Πρόγραμμα Μποδοσάκη “Thought for Food”

Χορηγία ύψους $14,500 στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, “Thought for Food”, ανακοινώνει η Ελληνική Πρωτοβουλία. 

Η Ελληνική Πρωτοβουλία χορηγεί το Πρόγραμμα Μποδοσάκη “Thought for Food”

Η δωρεά, θα συνδράμει στις προσπάθειες του Ιδρύματος να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη του Ελληνικού αγροτικού τομέα, αναδεικνύοντας την καινοτομία, βελτιστοποιώντας την αγροτική αλυσίδα αξίας και ενισχύοντας τις υποδομές της. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων, που ιστορικά αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της εγχώριας οικονομίας.

Η δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, ανάμεσά τους, στην εκπαίδευση των αγροτών, μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις μονάδες παραγωγής, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Επιπλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση βιοτεχνολογικών μελετών για να καταγραφούν τα μοναδικά βιοχημικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων, μια ενέργεια που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Ο Βλάσσης Αδρακτάς, Διαχειριστής Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δήλωσε: «Η δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη τριών τεχνολόγων γεωπόνων που αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα των θερμοκηπίων, εφαρμόζοντας μια πρωτοποριακή υδροπονική μέθοδο καλλιέργειας. Η χορηγία θα εξασφαλίσει ένα εκτενές και ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο management, τo marketing και την ανάπτυξη προϊόντος, οδηγώντας την επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Πρωτοβουλία σε αυτό το πρόγραμμα, που αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα των σημαντικών δυνατοτήτων του Ελληνικού αγροτικού τομέα».

Ο Μιχάλης Πρίντζος, Διευθυντής Προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας δήλωσε: «Η χορηγία μας στο πρόγραμμα “Thought for Food” επιβεβαιώνει την δέσμευση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας να στηρίξει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την Ελληνική οικονομία. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα σε σειρά θεματικών ενοτήτων, οι νέοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των τρόπων που να εισάγουν πρακτικές βιώσιμης παραγωγής στην επιχείρηση τους και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες. Η Ελληνική Πρωτοβουλία πιστεύει πως μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Ελληνική οικονομία μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο».

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – TΗΙ), αποτελεί ένα παγκόσμιο κίνημα των Ελλήνων της Διασποράς η οποία στοχεύει να ενισχύσει την Ελλάδα, μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα που θα τονώσουν την οικονομική ανάκαμψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ