ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Φ. Πατσουράκος πρόεδρος και πάλι των Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων

Ο Φ. Πατσουράκος πρόεδρος και πάλι των Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων

Σε αρχαιρεσίες προχώρησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, πρόεδρος του οποίου παραμένει ο κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος.

Συγκεκριμένα, στις 7 Νοεμβρίου, συνήλθε στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης (μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου κ. Πατσουράκου Φώτη) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε απ’ τις εκλογές της Ένωσης, με θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο κ. Πατσουράκος, αφού χαιρέτησε τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, διάβασε τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. όπως ορίζονται στο καταστατικό, ζητώντας από αυτά να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του προέδρου, του γραμματέα, του αντιπροέδρου, του ταμία και του ειδικού γραμματέα.

Από την ψηφοφορία τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. ανέδειξαν, ομοφώνως, στις αντίστοιχες θέσεις:

α. Τον κ. Πατσουράκο Φώτη για το αξίωμα του προέδρου.

β. Τον κ. Μαμπλέκο Γιώργο για το αξίωμα του αντιπροέδρου.

γ. Τον κ Δημόπουλο Βασίλειο για το αξίωμα του γραμματέα.

δ. Την κα. Παππά Λιλίκα για το αξίωμα του ταμία.

ε. Τον κ. Κορωνιώτη Γεώργιο, ως ειδικό γραμματέα.

στ. Τον κ. Σαρατσιώτη Δημήτριο, ως μέλος Δ.Σ..

ζ. Τον κ. Πατσιαλά Αθανάσιο, ως μέλος Δ.Σ.

η. Τον κ. Κουρεμέτη Μιχαήλ, ως μέλος Δ.Σ.

θ. Τον κ. Βαρβαρίγο Νικόλαο, ως μέλος Δ.Σ.

Διαβάστε ακόμη:

Καρδιολόγοι για ΠΦΥ: Ελεύθερη επιλογή & πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς χωρίς περιορισμό

ΕΕΚΕ: Αποκλεισμός των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών από τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια

BEST OF NETWORK