ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο λιμάνι του Πειραιά

Έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο λιμάνι του Πειραιά

Μία πρότυπη έρευνα για εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με στόχο την καλύτερη διαχείρισή τους στην περιοχή του λιμανιού στον Πειραιά, θέτει σε τροχιά υλοποίησης η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η ενέργεια αυτή, προϋπολογισμού 89.022 ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, κρίθηκε αναγκαία διότι η επιβαρυμένη ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία, τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις φορτηγών και ΙΧ γύρω από το λιμάνι, επιδρά αθροιστικά, με σοβαρές συνέπειες στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Στόχος της έρευνας είναι, η γνωστοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ρύπανσης και στη συνέχεια η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης του ζητήματος των αέριων ρύπων.

Η πλατφόρμα θα δρα υποστηρικτικά προς την πολιτεία σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς και για την ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών.

Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο θα επιτρέψει:

- Πρώτη καταγραφή των επιπέδων ρύπανσης µε εξειδικευμένες μετρήσεις.

- Ταυτοποίηση των πηγών µέσω χαρακτηριστικών δεικτών και πρώτη ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς τους στα συνολικά επίπεδα ρύπανσης.

- Σημαντική γνώση αναφορικά µε τους μηχανισμούς παραγωγής και διασποράς των ρύπων.

- Χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης ανά χρονική περίοδο, για τον σχεδιασμό μόνιμης πλατφόρμας παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων μετριασμού του προβλήματος και προστασίας των πολιτών.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

BEST OF NETWORK

PlusQueen