ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΟΦ: Σχεδόν ένα εκατ. ευρώ, στους εργαζόμενους ως κίνητρο απόδοσης

Η κυβέρνηση επικροτεί το έργο των εργαζομένων στον ΕΟΦ και τους τονώνει οικονομικά, με το ποσό των 690.000 ευρώ. Ήδη τη σχετική απόφαση (που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αρ. φύλλου 4563, 22/12/17) υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Υγείας κ.κ. Γιώργος Χουλιαράκης και Ανδρέας Ξανθός.

ΕΟΦ: Σχεδόν ένα εκατ. ευρώ, στους εργαζόμενους ως κίνητρο απόδοσης

Μπορεί οι 170 εργαζόμενοι του Οργανισμού να αισθάνονται μόνοι τους (ο ΕΟΦ είναι υποστελεχωμένος εδώ και χρόνια) σύμφωνα με τη διοίκηση με επικεφαλής τις κυρίες Κατερίνα Αντωνίου και Δέσποινα Μακριδάκη αλλά και το σωματείο εργαζομένων, ωστόσο η κυβέρνηση επικροτεί το έργο και την προσπάθειά τους.

Να σημειωθεί όπως τόνισε πρόσφατα ο πρόεδρος των εργαζομένων Χαράλαμπος Κατσούλας, καταγράφεται μείωση κατά 30% του προσωπικού. «Το 2009 ο Οργανισμός είχε 246 άτομα.Το 2013 πέσαμε στους 159 και σήμερα είμαστε στους 187 εκ των οποίων οι 18 σε εγκεκριμένες άδειες. Σαφώς δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα» σημείωσε και προσέθεσε: «Ο ΕΟΦ δεν είναι μόνο φάρμακο αλλά η λειτουργία του αφορά και πολλά άλλα προϊόντα. Υπάρχει και η επιθεώρηση της αγοράς πέρα από την αδειοδότηση, η φαρμακο - επαγρύπνηση. Υπάρχει προσθήκη πλήθους νέων δραστηριοτήτων. Π.χ. η ενεργής διαχείριση των βάσεων ευρωπαϊκών δεδομένων. Το πάγωμα του ΑΣΕΠ, το 1-5 στις προσλήψεις αποχωρήσεις, οι οριζόντιες μισθολογικές περικοπές μας έχουν πλήξει».

Το ποσό των 690.000 ευρώ που δίνεται ως κίνητρο απόδοσης, ή ως μπόνους εάν θέλετε, αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 52 του νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, βάσει του οποίου θεσμοθετήθηκε η συγκεκριμένη παροχή .

«Στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) δύναται να διατίθεται ως κίνητρο απόδοσης, ανά έτος, μέρος του ποσού της υπέρβασης του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του προηγουμένου έτους, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνολικά», αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση των κυρίων Χουλιαράκη και Ξανθού, στον ΕΟΦ, που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του υπουργείου Υγείας, καταγράφηκε υπέρβαση του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του έτους 2016 κατά 3.507.048 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης, «Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δυνάμει του θεσμοθετημένου σκοπού του για την προάσπιση και την προαγωγή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων δημόσιου συμφέροντος. Για την αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω και λοιπών αρμοδιοτήτων του, και με πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικητικοί μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα. Ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιστημονικά και διοικητικά άρτια, αποτελεσματική και άμεση, ενόψει των συχνών επειγουσών αναγκών προστασίας δημόσιας υγείας που ανακύπτουν, άσκηση του ανωτέρω έργου, συνιστά η στελέχωσή του Ε.Ο.Φ. με το αναγκαίο, κατ’αριθμό, προσωπικό που να διαθέτει υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητάς του».

Βάση υπολογισμού του καταβαλλόμενου κινήτρου στο προσωπικό του ΕΟΦ αποτελεί ο βασικός μισθός κλιμακίου της κατηγορίας που ανήκει ο δικαιούχος και το ποσό προκύπτει ύστερα από πολλαπλασιασμό των αποδοχών με συντελεστή, που κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 ανάλογα, με το κλιμάκιο και την κατηγορία. Όπως σημειώνεται ακόμη, για τον υπολογισμό του κινήτρου χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας άνω των 15 ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Διαβάστε ακόμη:

Αντωνίου: Αποσύρονται από την αγορά φθηνά φάρμακα και αντικαθίστανται από ακριβά on-patent

ΕΟΦ: Η πρόκληση του Brexit & η μιζέρια της υποστελέχωσης...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ