ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρίπη πτηνών: Πρόγραμμα διερεύνησης από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Με απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη, ξεκινά πρόγραμμα διερεύνησης της γρίπης των πτηνών.

Γρίπη πτηνών: Πρόγραμμα διερεύνησης από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ήδη η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αναμένεται άμεσα να ληφθούν δείγματα από πτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν στο σύνολο της χώρας.

Πρόκειται για τακτικό πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης σε πουλερικά και άγρια πτηνά της Ελλάδας, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.

Τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο θα λάβουν και θα διαχειριστούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών και το Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2 - 3 ml) από τα πουλερικά των επιλεγμένων πτηνοτροφείων, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκτροφής τους, στο σφαγείο.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (πρόγραμμα ελέγχου σαλμονελώσεων).

Πτηνοτροφεία υψηλού κινδύνου θεωρούνται όσα βρίσκονται κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση άγριων μεταναστευτικών πτηνών.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιοχές όπου λειτουργούν πολλά πτηνοτροφεία ή υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών πουλερικών.

Διαβάστε ακόμη:

Σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη γρίπη των πτηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ