ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις 22 Μαρτίου το Συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece”

Στις 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece”, το οποίο διοργανώνεται από το Health Daily και τη Boussias Communication, με τη συνεργασία της ΠΕΦ, του ΣΦΕΕ και του PhRMA Innovation Forum.

Στις 22 Μαρτίου το Συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece”

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο ετήσιο forum για τις πολιτικές υγείας στην Ελλάδα. Εξέχοντες διεθνείς ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από τους διεθνείς οργανισμούς, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των συλλόγων ασθενών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας, θα συμμετάσχουν και φέτος σε ένα δημόσιο διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας κρίσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Ασφαλιστικό Σύστημα καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας.

Αυτή τη χρονιά επιχειρείται μια πολιτική διάγνωση των σημαντικότερων προκλήσεων για την υγεία του πληθυσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδική έμφαση θα δοθεί και στις πρωτοβουλίες διακρατικής συνεργασίας, κυρίως λόγω της ανάγκης οικονομικής βιωσιμότητας. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε υπερεθνικό επίπεδο για τις διαπραγματεύσεις τιμών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης καθώς και σε κοινές αξιολογήσεις τεχνολογίας της υγείας (ΗΤΑ).

Οι άνεμοι της αλλαγής στον τομέα της υγείας έχουν αρχίσει να απαιτούν τεκμηριωμένες αποφάσεις και συνεργασία όλων των φορέων προκειμένου να έχουμε ανθεκτικές, ενδυναμωμένες και υγιείς κοινότητες. Οι προσπάθειες για καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα παίρνουν νέα μορφή μέσα από τις Διακηρύξεις της Valletta και BeNeLuxΑ, οι οποίες στοχεύουν στην διασφάλιση σταθερότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας των εμπλεκομένων χωρών.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί και στους νέους τρόπους επένδυσης για καινοτόμες μορφές υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει τα εξής ζητήματα:

  • Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: Μια πολιτική διάγνωση των μεγαλύτερων προκλήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ο δρόμος προς τα εμπρός: Χρηματοδότηση, παροχή και λήψη αποφάσεων στην υγειονομική περίθαλψη
  • Προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πρόσβαση στην Φαρμακευτική Περίθαλψη

Σημειώνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συγκεντρώνει εννέα διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εκπροσωπούν πέντε Πανεπιστήμια.

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ