ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρευματοπαθείς: Εκπαιδεύονται για να γίνουν ανταγωνιστικοί σε θέματα εργασίας

Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην υπάρχει ποιότητα ζωής και η ταλαιπωρία που υφίστανται τους ακολουθεί όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στην εργασία.

Ρευματοπαθείς: Εκπαιδεύονται για να γίνουν ανταγωνιστικοί σε θέματα εργασίας

Το πιο σοβαρό ζήτημα όμως, είναι ότι τα ρευματικά νοσήματα κοστίζουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και κοστίζουν πολύ μάλιστα!

Έτσι στο πλαίσιο της επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ρευματικά νοσήματα η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας και τη Joint Group ΚοινΣΕπ, πρόκειται να εκπαιδεύσει και να ενισχύσει τους ρευματοπαθείς σε θέματα εργασίας.

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επαγγελματική ενδυνάμωση των ρευματοπαθών στα νέα δεδομένα ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Ελληνικής Αγοράς σε θέματα εργασίας.

Τα πρώτα 20 άτομα θα εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες που αφορούν:
Digital Marketing & branding, Digital Strategy & Planning, Social Media Strategy, SEO, Digital Content, Social Media advertising, Email & Mobile Marketing, Digital Selling Skills, SEM.

Η Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα στοχεύει με την εν λόγω δράση, να επιτευχθούν τα παρακάτω:

  • Επανεκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της εργασίας τους.
  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργοδοτών
  • Ενίσχυση των νόμων που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των ρευματοπαθών
  • Επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και πρόσβασης στην υγεία

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην πρόσφατη εργασία της που παρουσίασε η ΕΛΕΑΝΑ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συλλόγων Ασθενών με χρόνια ρευματομυοσκελετικά νοσήματα, ανέδειξε ότι τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα κοστίζουν όσο μια ενδεχόμενη ανάπτυξη. Η εργασία ανέδειξε τις παραμέτρους που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία όπως το τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό κόστος και αυτό είναι κυρίως σε συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα και χαμένη παραγωγικότητα.

Το κόστος των επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται σε 300 δις ευρώ το χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του κόστους, αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη στα ευρωπαϊκά κράτη τη χρονιά που πέρασε ήταν στο 2,4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Συνεπώς, τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα κοστίζουν όσο μια ενδεχόμενη ανάπτυξη.

Στην Ευρώπη μόνο, 44 εκατομμύρια εργαζομένων έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της εργασίας και των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων ενώ το 1/5 των αναπηριών παγκοσμίως οφείλεται σε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το 60% των μόνιμων απουσιών από την εργασία να οφείλεται σε αυτές.

Διαβάστε ακόμη:

Ρευματικά νοσήματα: Έγκαιρη διάγνωση, δυναμική θεραπεία & άμεση επίσκεψη στο γιατρό το κλειδί

Πως επιδρά η διατροφή και η άσκηση στα ρευματικά νοσήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ