ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φυσικοθεραπευτές: Αντίθετοι στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας

Αντίθετος είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα τμήματα φυσικοθεραπείας στην πρόθεση δημιουργίας τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας.

Φυσικοθεραπευτές: Αντίθετοι στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας

Ειδικότερα, ενόψει της ίδρυσης ενός νέου τμήματος Φυσικοθεραπείας από το ΕΚΠΑ και τις ενοποιήσεις των σχολών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ που παρατηρούνται αυτό το διάστημα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας δηλώνουν:

1. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (WCPT), η Φυσικοθεραπεία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες Υγείας σε άτομα με σκοπό να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η μέγιστη λειτουργική ικανότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα, η Φυσικοθεραπεία αξιολογεί το λειτουργικό έλλειμμα του ασθενούς και με τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, ελαχιστοποιεί τη χρήση των φαρμάκων και μειώνει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. To επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, με βάση την World Confederation for Physical Therapy-WCPT, ανήκει στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελμάτων Υγείας - World Health Professions Alliance (WHPA), συμμετέχοντας ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας, όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.

3. Η Φυσικοθεραπεία είναι κλινική επιστήμη ασχολούμενη με τον ασθενή, με στόχο την επιστροφή του στην προηγούμενη δραστηριότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αποτελεί έτσι αναπόσπαστο κομμάτι των Σχολών Υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με επιτυχία το βασικό της σκοπό.

4. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση τμημάτων Φυσικοθεραπείας μακριά από τον φυσικό τους χώρο, αποδυναμώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της και είναι απαραίτητο να μην επιχειρείται.

Συμπερασματικά οποιοδήποτε σχεδιαζόμενη ίδρυση τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Διαβάστε ακόμη:

Φυσικοθεραπευτές: Υπέρ της ένταξης των σχολών φυσικοθεραπείας στον Πανεπιστημιακό τομέα

Έξαλλοι οι φυσικοθεραπευτές για το clawback: Το Βέλγιο έχει 10πλάσια δαπάνη από την ΕλλάδαΈκρηξη Φυσικοθεραπευτών: Θέλουμε δουλειές, χρηματοδότηση & όχι ένα ακόμη τμήμα...