ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία: Οι συμβουλές των φυσικοθεραπευτών

Η 28η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία: Οι συμβουλές των φυσικοθεραπευτών

Οι φυσικοθεραπευτές, ως επαγγελματίες υγείας, εκτίθενται σε αρκετούς εργασιακούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων, την άρση και μετακίνηση ασθενών, την έκθεση σε μικρόβια κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και τη ψυχική εξουθένωσή τους (Girbig et al., 2017).

Ιδιαιτέρα δε οι νοσοκομειακοί φυσικοθεραπευτές στις κλινικές, τμήματα και μονάδες (ΜΕΘ), μέσω της κινητοποίησης των ασθενών, καταπονούν το μυοσκελετικό τους σύστημα, ενώ εξίσου σημαντική είναι η έκθεση τους σε ενδονοσοκομειακά μικρόβια κατά τη διάρκεια της επαφής τους με τους νοσηλευόμενους ,πολλοί από τους οποίους είναι βαρέα πάσχοντες π.χ μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία, αναπνευστική φυσικοθεραπεία κλπ.

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνονται κατά την άρση, μετακίνηση, ορθοστάτιση και βάδιση των ασθενών, αλλά και κατά την εφαρμογή των αναπνευστικών τεχνικών για την απόχρεμψη των εκκρίσεων, τα κατάλληλα μετρά προφύλαξης.

Τρόποι ασφάλειας και υγείας στη φυσιοθεραπευτική εργασία είναι: (α) η λήψη κατάλληλων ατομικών μέτρων προφύλαξης όπως μάσκα, γάντια και νοσοκομειακής ποδιάς μιας χρήσεως, (β) η διδασκαλία σωστού τρόπου άρσης, μετακίνησης, ορθοστάτισης και βάδισης ασθενών, (γ) η διδασκαλία της διατήρησης σωστής στάσης του σώματος κατά την εργασία, (δ) η χρήση αυτοδιατάσεων, (ε) τα τακτικά διαλείμματα και (στ) η χρήση βοηθημάτων κλπ.

Επίσης κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί η συμβολή του φυσικοθεραπευτή στην πρόληψη παθήσεων και κακώσεων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος σε όλους τους εργασιακούς χώρους . Η υιοθέτηση κανόνων κατά την εργασία, η τήρηση των βασικών αρχών της εργονομίας και της εμβιομηχανικής είναι αυτή που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μειώνει σημαντικά τους τραυματισμούς και εξοικονομεί πόρους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στο θέμα δηλώνει:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ενημερώνει τα μέλη του για τα μέτρα προστασίας κατά την εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, τους πολίτες για την υιοθέτηση των κανόνων ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους, καθώς και την Πολιτεία για τους επαγγελματικούς κινδύνους του κλάδου των φυσικοθεραπευτών, διεκδικώντας την ένταξή τους στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εδώ και τώρα, με την αναθεώρηση της λίστας των δικαιούχων από την διυπουργική επιτροπή που έχει συσταθεί στην οποία ο ΠΣΦ έχει καταθέσει υπόμνημα.»

Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα που διεξάγει ο Π.Σ.Φ κάθε χρόνο προκύπτει ότι 40% των φυσικοθεραπευτών αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα και όλα προβλήματα υγείας, εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματος.

Διαβάστε ακόμη:

Η σημασία της εξειδικευμένης φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με Πάρκινσον

Φυσικοθεραπευτές: Αντίθετοι στη δημιουργία τμημάτων φυσικοθεραπείας εκτός των σχολών υγείας