ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο πρύτανης Μ.Α. Δημόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας

Νέο μέλος (membre associé étranger) της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας (Académie National de Médicine) εξελέγη ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος.

Ο πρύτανης Μ.Α. Δημόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας

Η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Γαλλίας είναι ίδρυμα εγνωσμένου κύρους, με ιστορικές ρίζες στον 18ο αιώνα, όταν ακόμη έφερε την ταυτότητα της Βασιλικής Εταιρείας. Ο ιδρυτικός νόμος της χρονολογείται, ωστόσο, το 1820. Μετονομάσθηκε σε Εθνική Ακαδημία Ιατρικής το 1947.

Σήμερα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ακαδημία απαρτίζεται από επιστήμονες αναγνωρισμένους για το επιστημονικό έργο τους και τις υπηρεσίες τους προς τη Δημόσια Υγεία. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, μέλη της έχουν διατελέσει τουλάχιστον 11 νομπελίστες, συμπεριλαμβανομένης της Μαρίας Κιουρί.

Τα μέλη της Ακαδημίας χωρίζονται σε τέσσερις τομείς: Ιατρικής & Ιατρικών Ειδικοτήτων (1ος Τομέας), Χειρουργικής & Χειρουργικών Ειδικοτήτων (2ος Τομέας), Βιολογικών Επιστημών & Φαρμακευτικής (3ος Τομέας) και Δημοσίας Υγείας (4ος Τομέας). Ο κ. Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας του ΕΚΠΑ, εξελέγη στον 1ο τομέα (Ιατρικής & Ιατρικών Ειδικοτήτων) για το έργο του και την προσφορά του στην Ιατρική Επιστήμη.

Η Ακαδημία συνεδριάζει τακτικά για να συζητήσει επιστημονικά και ιατρικά επιτεύγματα, καθώς και θέματα Δημόσιας Υγείας. Έχουν συσταθεί 20 επιτροπές στις οποίες εξετάζονται υποθέσεις κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών, καθώς και κάθε ιατρικό, υγειονομικό και κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει. Στόχος της μεταξύ άλλων, αποτελεί η ανάπτυξη και διάδοση κανονισμών και συστάσεων τόσο προς στις αρχές όσο και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Διαβάστε ακόμη:

Διεθνής συνάντηση ηπατολογίας υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ