ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΦΕΤ: Σεμινάριο για την επικινδυνότητα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

ΕΦΕΤ: Σεμινάριο για την επικινδυνότητα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

Από σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουνίου έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Module 3», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU-FORA».

Η Αθήνα φιλοξενεί υποτρόφους από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, στο τελευταίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας πέντε ημερών που διοργανώνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, το τέταρτο από μία σειρά τεσσάρων εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το σεμινάριο θα εστιάσει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, όπως για παράδειγμα θέματα για αναδυόμενους κινδύνους, νανοτεχνολογία, ταξινόμηση – βαθμονόμηση κινδύνων (risk ranking), οδοί πρόκλησης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων (adverse Outcome Pathway –AOP) μηχανισμό δράσης (Mode of Action-MoA) και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στις δοκιμές και την αξιολόγηση (Integrated Approaches to Testing and Assessment – IATA).

Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές – εισηγητές που προέρχονται από τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την Αυστριακή Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων (AGES), την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (OAW), την SAFOSO, την Ολλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και του Καταναλωτή (NVWA), το Πανεπιστήμιο St. Thomas από τις ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Οττάβα από τον Καναδά και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) θα προάγουν εποικοδομητικές συζητήσεις με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών «EU-FORA» (European Food Risk Assessment) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρωτοποριακό έργο, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της EFSA, στοχεύοντας στην εκπαίδευση μελλοντικών γενεών ατόμων - αξιολογητών της επικινδυνότητας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταναλωτές ανά την Ευρώπη αναμένεται να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία. Μία κοινοπραξία, τεσσάρων μερών, η οποία διευθύνεται από την AGES (BfR, SAFOSO, AGES, ΕΦΕΤ) ανέλαβε να υλοποιήσει το πρόγραμμα «EU-FORA» και να προσεγγίσει τα υψηλά πρότυπα και τις απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είχαν τεθεί από πλευράς EFSA.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, συνδυάζει την «εκμάθηση μέσω της εργασίας» τοποθετώντας τους υποτρόφους σε φιλοξενούντες οργανισμούς σε διαφορετικά μέρη (που εμπίπτουν στο Δίκτυο της Επιστημονικής Συνεργασίας της EFSA, συγκεκριμένα στο άρθρο 36), ενισχυόμενο περαιτέρω από τη διεξαγωγή συνολικά έξι εβδομάδων εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σε Πάρμα (EFSA), Βιέννη (AGES), Βερολίνο (BfR) και Αθήνα (ΕΦΕΤ).