ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη AΣΕΠ για 27 θέσεις ΑμΕΑ και συγγενείς

Εκδόθηκε η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προκήρυξη AΣΕΠ για 27 θέσεις ΑμΕΑ και συγγενείς

Από αυτές τις θέσεις, οι 18 είναι για άτομα με αναπηρία 50% και άνω και 9 θέσεις για άτομα που έχουν αδερφό τέκνο ή σύζυγο καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα E΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.