ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα ψηφιακή υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής για την προσβασιμότητα Α.μεΑ. και εμποδιζόμενων ατόμων

Ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για την εξυπηρέτηση αιτημάτων από Α.μεΑ. και εμποδιζόμενα άτομα προς στην Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν θα διατυπώνει εισηγήσεις και προτάσεις για την επίλυσή τους.

Νέα ψηφιακή υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής για την προσβασιμότητα Α.μεΑ. και εμποδιζόμενων ατόμων

Η Επιτροπή συστάθηκε σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τα αιτήματα επί των οποίων θα γνωμοδοτεί μπορούν να είναι σε ψηφιακή μορφή και να αφορούν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, καθώς και των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των υπαίθριων δημόσιων ή κοινοχρήστων χώρων.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στη νέα υπηρεσία, επισήμανε: «Ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας για τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ζητήματα προσβασιμότητας και συμβάλλουμε στην ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνολογική και ψηφιακή υποδομή της συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ψηφιακού οπλοστασίου της, με στόχο να περάσει σε μία νέα ψηφιακή εποχή με τον πολίτη στην πρώτη γραμμή και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή του».

Τέλος με απόφαση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, η νέα ψηφιακή υπηρεσία, ενεργοποιήθηκε στον «Οδηγό του Πολίτη» και είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pattikis.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ