ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Για προϊόντα ρυζιού με αρσενικό ανησυχούν οι Παιδίατροι της Αττικής

Για προϊόντα ρυζιού με αρσενικό ανησυχούν οι Παιδίατροι της Αττικής

Επιστολή προς τον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σχετικά με την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά επικίνδυνων προϊόντων ρυζιού, απέστειλε η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού, εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ανώτατα όρια ασφαλείας ως προς τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα.

Με αυτά τα δεδομένα, οι παιδίατροι ζητούν να ενημερωθούν από τις Αρχές για τους ελέγχους που έχουν γίνει, προκειμένου να ενημερώσουν με τη σειρά τους τους γονείς.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων απευθύνει τα εξής ερωτήματα προς τον ΕΦΕΤ και το υπουργείο Υγείας:

- Γίνονται και κάθε πότε δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό;

- Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;

- Ποια ήταν τα αποτελέσματα;

- Σε ποια προϊόντα έγινε;

- Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

- Αν ισχύει, υπάρχουν στην ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

- Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;

- Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητεί στα τυποποιημένα προϊόντα, ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία τη δική του και των παιδιών του;

Οι παιδίατροι ζητούν, επίσης, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στην ενημέρωση και τη διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, ιδιαίτερα των βρεφών και των μικρών παιδιών.

BEST OF NETWORK

PlusQueen