ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Συνέδριο της SSIEM

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Συνέδριο της SSIEM

 Για πρώτη φορά πρόκειται να διεξαχθεί στην Ελλάδα το SSIEM 2018 Annual Symposium, δηλαδή το Ετήσιο Συμπόσιο της διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη των Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, SSIEM).

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί 4-7 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το θέμα του επιστημονικού προγράμματος είναι: «Old Roads, New Connections» και αποσκοπεί στην αποτύπωση των θεαματικών εξελίξεων στο χώρο των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων, η οποία συνεισφέρει στην κατανόησή τους και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε γιατρούς, βιοχημικούς, διαιτολόγους και επιστήμονες με ενδιαφέρον στα ενδογενή μεταβολικά νοσήματα. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 79 διαφορετικές χώρες, από όλες τις ηπείρους, και ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 2.500.

Τα ενδογενή μεταβολικά νοσήματα ανήκουν στις σπάνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν τουλάχιστον 700 διαφορετικά νοσήματα, στα οποία συνεχώς προστίθενται και άλλα. Όπως αναφέρει η Δρ Ελένη Μιχελακάκη, Βιοχημικός, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Πρόεδρος του Συνεδρίου, η αντιμετώπιση των σπανίων παθήσεων είναι διεπιστημονική, δηλαδή είναι απαραίτητη η συνεργασία κλινικών γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, εργαστηριακών επιστημόνων, ψυχολόγων, διαιτολόγων και άλλων επιστημόνων, με εξειδίκευση στις σπάνιες παθήσεις. Η έγκαιρη διάγνωση των νοσημάτων αυτών είναι καθοριστικής σημασίας αφενός για την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, όπου αυτή είναι εφικτή, η οποία αποτρέπει τον θάνατο και/ή τις μόνιμες νευρολογικές ή άλλες βλάβες, συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και αφετέρου για την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων είναι θεαματική.

Στη χώρα μας εξειδικευμένο έργο διάγνωσης και πρόληψης των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων προσφέρει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού από την ίδρυσή του από τον αείμνηστο Σπύρο Δοξιάδη το 1965. Παρά το σημαντικό έργο που επιτελείται, οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υποδομών τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακών κλινικών, αλλά κυρίως σε επίπεδο εργαστηριακής διάγνωσης. Αν οι επαγγελματίες υγείας είχαν στα χέρια τους τα απαραίτητα εργαλεία, η διάγνωση των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων θα ήταν εφικτή στο 80-90% των περιπτώσεων.

Σχετικά με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από αυτό, ιδρύθηκε το 1965 από το Σπύρο Δοξιάδη και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το Ι.Υ.Π. παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας του παιδιού.

Η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ για συγκεκριμένα προγράμματα εξασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι από την ΕΕ και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές.

Links

BEST OF NETWORK

PlusQueen