ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κάρτα Υγείας Αθλητή: Για ποιους πρέπει να εκδίδεται, πότε λήγει η προθεσμία

Κάρτα Υγείας Αθλητή: Για ποιους πρέπει να εκδίδεται, πότε λήγει η προθεσμία

Η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική για τους αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

Η Κάρτα αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες.

Την Κάρτα πρέπει να έχουν θεωρήσει αποκλειστικά γιατροί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα καρδιολογίας.

Όσοι εμπίπτουν στη σχετική υποχρέωση από την σχετική απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152) πρέπει να εκδώσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή μέχρι και τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου.

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται:

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία

β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή

γ) Έτος γέννησης

δ) Άθλημα

ε) Φωτογραφία

στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας

ζ) ΑΜΚΑ

η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες)

θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωσή της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.

Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:

α) Κλινική εξέταση

β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό

γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

BEST OF NETWORK

PlusQueen