ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένας στους 10 Έλληνες δεν είναι ικανοποιημένος από το σύστημα Υγείας

10% των Ελλήνων δηλώνουν ότι το σύστημα Υγείας δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Στα χαμηλά εισοδήματα, το ποσοστό διπλασιάζεται!

Ένας στους 10 Έλληνες δεν είναι ικανοποιημένος από το σύστημα Υγείας

Αυτό διαπιστώνει η τελευταία έρευνα του ΟΟΣΑ για την υγεία στην Ευρώπη, που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά την Εσθονία.

Κατά μέσο όρο, στην Ευρώπη των 28, μόλις 2,5% των πολιτών αναφέρουν πως το σύστημα Υγείας δεν καλύπτει τις ανάγκες τους - ποσοστό δηλαδή 4 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων.

Η «ψαλίδα» μεταξύ των υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων είναι μεγάλη: Μόνο 3% των ατόμων που ανήκουν στην υψηλή εισοδηματική τάξη δηλώνουν οτι δεν ικανοποιούνται οι υγειονομικές τους ανάγκες, ενώ στα χαμηλά εισοδήματα το ποσοστό φτάνει το 18,6%!

Οι οικονομικοί είναι, εξάλλου, οι κυριότεροι λόγοι μη ικανοποίησης των αναγκών.

Πιο ευχαριστημένοι από το σύστημα Υγείας της χώρας τους εμφανίζονται οι Άγγλοι και οι Μαλτέζοι - μόλις 1% του πληθυσμού δηλώνει ότι το σύστημα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους, ενώ στην Εσθονία, που βρίσκεται στη χειρότερη θέση, το ποσοστό ανεβαίνει στο 15,3%.

Την ίδια ώρα, 13,8% των Ελλήνων αναφέρουν πως το σύστημα Υγείας δεν καλύπτει τις ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα, εξάλλου με στοιχεία που προκύπτουν από τα παράπονα των πολιτών προς τα αρμόδια γραφεία των νοσοκομείων, οι κύριοι λόγοι δυσαρέσκειας αφορούν - εκτός από τη συμπεριφορά του προσωπικού - την πλημμελή φροντίδα, αλλά και την πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες.