ΕΙΔΗΣΕΙΣ

3.257 μόνιμες θέσεις για το «Βοήθεια στο Σπιτι» υπόσχεται η κυβέρνηση

3.257 μόνιμες θέσεις για το «Βοήθεια στο Σπιτι» υπόσχεται η κυβέρνηση

Τι προβλέπει η σχετική τροπολογία για την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τους συμβασιούχους που ήδη απασχολούνται σε αυτό.

Η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση μόνιμων θέσεων στις αντίστοιχες δομές των δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα καθορίζει τα κριτήρια για την μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων συμβασιούχων στο πρόγραμμα.

Στη ρύθμισηυπάγονται κατ' αρχήν όσοι οι δήμοι συμμετείχαν εξαρχής στο πρόγραμμα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να απασχολούν προσωπικό για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να τροποποιήσουν τα οργανογράμματά τους και να συστήσουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ίδιων κλάδων και ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται σήμερα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και 7% επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες.

Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται με 17 μονάδες ανά μήνα για συνολική εμπειρία έως 7 χρόνια, ενώ λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του αντικειμένου των υπηρεσιών,  η εμπειρία προτάσσεται έναντι της εντοπιότητας.

Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους ήδη απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που ισχύουν έως τις 31-12-19 και όχι από όσους θα περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως, καθώς οι θέσεις θα καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό.

Οι διοριστέοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους για τουλάχιστον 10 χρόνια, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, μετάθεσης ή απόσπασης για το διάστημα αυτό.

Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποδίδεται στους δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις.

Όλη η τροπολογία εδώ