ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κοινωνική ασφάλιση και παιδιά: Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σε όλες τις χώρες - ή τουλάχιστον στις οικονομικά προηγμένες – το κράτος, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει και την παροχή Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή την κάλυψη των πολιτών του έναντι ορισμένων κινδύνων που απειλούν την ευημερία τους, όπως είναι η ανεργία, η ασθένεια, η ανικανότητα για εργασία και κατ’ επέκταση για απόκτηση εισοδήματος κλπ.

Κοινωνική ασφάλιση και παιδιά: Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο υπ' αριθμ. 4529/2018 για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης, περιλαμβάνονται δύο σημαντικές διατάξεις σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη.

Ειδικότερα το αρθ. 22 του ανωτέρω νόμου υπό τον τίτλο «Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη» ορίζει:

« 1. Στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενείας τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση:
α) του τέως Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
β) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.,
γ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.,
δ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.,
ε) του τ. Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και
στ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ