ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι αλλάζει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή - Δείτε αναλυτικά

Τροποποίηση διατάξεων που θεωρούνται «ξεπερασμένες» εισηγείται η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Τι αλλάζει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή - Δείτε αναλυτικά

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή «το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε πριν από αρκετά χρόνια (Ν. 3089/2002 και Ν. 3305/2005), με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία του να έχει ξεπεραστεί, καθώς δεν συνάδει με νέες επιστημονικές τεχνικές, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά σήμερα αποτελούν καθιερωμένες πρακτικές (πχ υαλοποίηση).

Εξάλλου, αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα διασπούν την ενότητα του συστήματος της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εντείνουν την περιπλοκότητα και τις δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου».

Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, παράταση - κατάργηση της ανώτατης χρονικής διάρκειας κρυοσυντήρησης (αρ.7 παρ. 3 Ν. 3305/2005), παράταση - κατάργηση ανώτατου ηλικιακού ορίου υποβολής σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (αρ. 4 παρ. 1 Ν. 3305/2005), τροποποίηση Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανωνυμία δότη-δότριας, πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων θεραπειών.

egkyos

Η Αρχή έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α), της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και του Συνδέσμου Ιατρών Γενετιστών Ελλάδας. Η διαβούλευση θα συνεχιστεί με πρόσκληση εκπροσώπων των αδειοδοτημένων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

«Στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής είναι υψηλού επιπέδου και το σχετικό φιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζουν στα ζευγάρια και στις γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν υπηρεσίες ασφαλείς, αξιόπιστες και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης πολιτών από πολλές χώρες του κόσμου που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν με μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», αναφέρει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Υπογραμμίζει ότι σκοπός της είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών και η συνδρομή στο έργο των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που λειτουργούν όπως ορίζει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)