ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παραπλανητική και παράνομη κάρτα υγείας καταγγέλει η ΠΕΙΚ

Για παράνομη ψευδεπίγραφη και παραπλανητική διαφήμιση κάρτας υγείας, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, και αποστέλλοντας όπως ήταν φυσικό εξώδικο, καθώς η εν λόγω κάρτα υγείας, όπως αναφέρει, ουδεμία συνεργασία υφίσταται με την "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ".

Παραπλανητική και παράνομη κάρτα υγείας καταγγέλει η ΠΕΙΚ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Αναφορικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την κάρτα υγείας που διαφημίζεται σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και φέρεται να εκδίδεται σε συνεργασία με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ήδη η Π.Ε.Ι.Κ. προέβη σε σύνταξη και επίδοση κατεπείγουσας Εξωδίκου Δήλωσης - Πρόσκλησης - Διαμαρτυρίας κατά της εν λόγω εταιρείας.

Με την εξώδικο αυτή διαμαρτύρεται εντονότατα για την παράνομη ψευδεπίγραφη και παραπλανητική διαφήμισή της, την καλεί όπως από τη λήψη της εξωδίκου παύσει πάραυτα οποιαδήποτε προβολή του εν λόγω διαφημιστικού, στο οποίο εμφαίνεται ότι δήθεν υφίσταται συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών και ταυτόχρονα την καλεί να αναφέρει ρητά στα μεταδιδόμενα από αυτήν διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν την εν λόγω κάρτα υγείας ότι ουδεμία συνεργασία υφίσταται με την "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ".

Παράλληλα, δηλώνεται στην εξώδικο ότι η Π.Ε.Ι.Κ. προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια, ενδεικτικώς κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, κατάθεση μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου, προσφυγή στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, καθώς και στην άσκηση χωριστής αγωγής για την αποκατάσταση της ηθικής και οικονομικής ζημίας που ήδη έχει προκληθεί από την ανωτέρω παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά της ανωτέρω εταιρίας σε περίπτωση που διαπιστωθεί και παρά τη λήψη της ανωτέρω εξωδίκου από την εν λόγω εταιρία, η συνέχιση της προβολής των ανωτέρω διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς συμμόρφωση με τα ανωτέρω από μέσο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό ή έντυπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο.

Η Π.Ε.Ι.Κ. και στην παρούσα περίπτωση ενήργησε αστραπιαία διαφυλάσσοντας το κύρος και την αξιοπιστία όλων των μελών αυτής και με αυστηρότητα διακηρύσσει ότι θα προβεί και στο μέλλον σε κάθε αναγκαία νομική ενέργεια για τη διασφάλιση του κύρους και του ονόματος αυτής και των μελών της».