ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΣΕΕ & Συνδέσμου Καλλυντικών και Αρωμάτων

Υπεγράφη την 1 Μαρτίου συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), από τους προέδρους των δύο φορέων κκ. Βασίλη Κορκίδη και Θεόδωρο Γερμενίτη.

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΣΕΕ & Συνδέσμου Καλλυντικών και Αρωμάτων

Με την ευκαιρία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ απηύθυνε την παρακάτω ομιλία:

«Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία και προσερχόμαστε για να υπογράψουμε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων.

Η σημασία του κλάδου των Καλλυντικών είναι δεδομένη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Η αξία της αγοράς των καλλυντικών ξεπερνάει το 72,5 δισ. ευρώ μόνο στην Ευρώπη, πολύ υψηλότερα τόσο από την αντίστοιχη αγορά των ΗΠΑ (περίπου 50 δισ.) όσο και από εκείνη της Κίνας (32 δισ.). Μόνο στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 1,7 εκατ. εργαζομένους. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή σε καλλυντικά ευρείας διανομής καθώς και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, γεγονός που μπορεί να σημάνει αναδιαρθρώσεις και ευκαιρίες για τον κλάδο.

Στην Ελλάδα σήμερα ο κλάδος των καλλυντικών και των αρωμάτων, όπως άλλωστε και στο σύνολο του εμπορίου, έχει δοκιμαστεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την οικονομική κρίση. Βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων ομαδοποιημένων Ισολογισμών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ανάκαμψη του κλάδου αποδεικνύεται πρόσκαιρη, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος όπως και τα EBITDA συρρικνώνονται ραγδαία κατά 28,2% και 22,1% αντίστοιχα, εξέλιξη αν μη τι άλλο ενδεικτική του μεγέθους των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στη δραστηριότητα των καλλυντικών. Εντούτοις, και εξαιτίας της δυναμικής που έχει αναπτύξει στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο υποκλάδος, η μείωση του κύκλου εργασιών του στην περίοδο 2016/2013 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,2% - 2,5%, αναδεικνύοντας τις αντιστάσεις αλλά παράλληλα και τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του.

Φυσικά, οι προκλήσεις για τον κλάδο παραμένουν: Η οικονομική ύφεση και η αβεβαιότητα επιμένουν όπως και η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης διαμορφώνοντας ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών συμπιέζουν τα περιθώρια κερδοφορίας, όπως άλλωστε και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός.

Ωστόσο, ο κλάδος έχει αναπτύξει τη δυναμική του, έχει στιβαρά θεμέλια και μπορεί να αναδείξει τα δυνατά του σημεία (υψηλή πιστότητα-brand loyalty, ισχυρή παρουσία εγχώριων παραγωγών στο εξωτερικό, οργανωμένο δίκτυο διανομής στη χώρα) και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται (αύξηση εξαγωγών και βαθμού διείσδυσης σε ξένες αγορές, ανάπτυξη νέων, μοναδικών φυτικών προϊόντων βάσει των εγχώριων πρώτων υλών κλπ).

Υπό τις παρούσες συνθήκες και με αφετηρία την κοινή αντίληψη για την ανάγκη ενίσχυσης και ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων της χώρας, υπογράφουμε σήμερα με τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (Π.Σ.Β.Α.Κ.)» Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών αμφότερων των οργανώσεων, με την πραγματοποίηση κοινών δράσεων που θα στοχεύουν:

- Στην προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς για την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών μας.
- Στην κατεύθυνση ανάπτυξης της ενότητας και της μαζικότητας της εκπροσώπησης των δύο Οργανώσεων.
- Στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπούμε, ιδιαίτερα στους τομείς επαγγελματικών και οικονομικών συνεργασιών, διοίκησης, επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.
- Στην συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων των κλάδων μας και την κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους.
- Στην προώθηση και να ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργατικών οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών μας.
- Στην συνεργασία για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, την αύξηση της απασχόλησης και την προστασία και ενημέρωση του κοινού.

Άμεσα θα συσταθούν κοινές ομάδες εργασίας των δύο φορέων προκειμένου να εξειδικεύσουν και να υλοποιήσουν τις παραπάνω δράσεις.

Είναι υποχρέωσή μας να αναζητούμε πρόσφορους τρόπους και να εντάσσουμε τις επιχειρήσεις μας σε δράσεις επιλεγμένων μορφών ανάπτυξης των ειδών και υπηρεσιών που παράγουμε, διακινούμε ή εξάγουμε. Η ενεργοποίηση της εν λόγω συμφωνίας σήμερα έρχεται να δώσει μια ώθηση στην ενίσχυση της ελληνικής αγοράς. ΜΑΖΙ, λοιπόν ΕΣΕΕ & ΠΣΒΑΚ θα αναδείξουμε τα δυνατά σημεία του κλάδου, θα εξετάσουμε τα αδύνατα, θα ψάξουμε τις ευκαιρίες και θα αντιμετωπίσουμε τις απειλές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ