ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Ε.Ε.Φα.Μ. επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας & marketing στο φαρμακευτικό κλάδο

H επιβράβευση της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του φαρμακευτικού marketing θα τεθεί για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του τριήμερου Συνεδρίου που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.).

Η Ε.Ε.Φα.Μ. επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας & marketing στο φαρμακευτικό κλάδο

Η απονομή των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017 θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στο πλαίσιο εργασιών του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management.

Ο καταξιωμένος πλέον θεσμός των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στη φαρμακευτική αγορά κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, επιδιώκει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας στο φαρμακευτικό κλάδο και να υπογραμμίσει τη συμβολή τους στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, πάντα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Εκπροσωπώντας τις υψηλές αξίες και αρχές επαγγελματικής δράσης της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας,
ο διαγωνισμός συμβάλλει 17 χρόνια τώρα, στην ανάδειξη των ικανών και ταλαντούχων στελεχών των φαρμακευτικών οργανισμών, καλλιεργώντας και επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητά τους και προβάλλοντας την αξία της εργασίας τους στους εκπροσώπους του κλάδου. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο διαγωνισμό, πόσω μάλλον, η βράβευση μιας εκστρατείας, δημιουργεί νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για την ομάδα που την υλοποίησε, αλλά ταυτόχρονα, προβάλλει βέλτιστες εταιρικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του τοπίου στο φαρμακευτικό κλάδο.

Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και εναρμονισμένος με τις πρόσφατες αλλαγές στον τομέα της Υγείας, ο διαγωνισμός των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017 εμπλουτίστηκε με δύο νέες κατηγορίες (Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας και Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας). Ειδικότερα, οι διαγωνιστικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

- Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος

- Καλύτερη Καµπάνια Ώριμου Προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων

- Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

- Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας

- Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας

- Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες ή και στις έξι κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής). Υπογραμμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εκστρατείες που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2017.

Η 5μελής Κριτική Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει, μεταξύ άλλων, του βαθμού δημιουργικότητας και καινοτομίας κάθε εκστρατείας, της ποικιλίας μέσων υλοποίησής της, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της γενικότερης εικόνας της παρουσίασης της υποψηφιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφιοτήτων κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ., έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 5:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής μπορεί να προηγείται του πλήρους φακέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ