ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Μέτωπο κατά της πώλησης του Ιασώ General από μετόχους & ιατρούς - Ζητούν εκπόνηση μελέτης

Ο πόλεμος των μετόχων της Ιασώ ΑΕ για την πώληση του Ιασώ General στη CVC Capital Partners συνεχίζεται, με ένα ισχυρό ποσοστό εξ αυτών που ξεπερνά το 20%, να ζητά με επιστολή του προς το ΔΣ της εταιρείας την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγείροντας πλήθος ερωτημάτων τόσο για το τίμημα όσο και για όλη τη διαδικασία.

Μέτωπο κατά της πώλησης του Ιασώ General από μετόχους & ιατρούς - Ζητούν εκπόνηση μελέτης

Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η πώληση του Ιασώ General στην CVC Capital Partners, πλήθος ήταν τα ερωτηματικά που κατατέθηκαν κυρίως από μερίδα γιατρών του ομίκου Ιασώ, αλλά και από την Euromedica.

Στην επιστολή, γίνεται συγκεκριμένα λόγος για μη τήρηση από την Ιασώ ΑΕ παραδοσιακών κανόνων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης που ακολουθούνται συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις εξαγορών, τη στιγμή που ακόμη και σήμερα οι μέτοχοι δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως για την τελική συμφωνία. Η διοίκηση, τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, φαίνεται να κατέληξε σε συμφωνία μόλις εντός ολίγων ημερών, γεγονός το οποίο «μόνον καθησυχαστικό δεν μπορεί να είναι ενόψει της ιδιομορφίας της συμβάσεως». Η πλειοψηφία μάλιστα των μετόχων, πληροφορήθηκε την αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισμού του ομίλου από τα μέσα ενημέρωσης…

Η έξοδος της εταιρείας από τον κλάδο (αμιγώς) γενικών κλινικών στην περιοχή της Αττικής ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στους μετόχους καθώς μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η Euromedica με σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο αλλά και σημαντικό ποσοστό γιατρών που έχουν επενδύσει, όπως αναγράφεται στην επιστολή, τους καρπούς πολυετούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο όραμα ΙΑΣΩ.

Σημειώνεται ότι η Euromedica που κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ ΑΕ έχοντας επενδύσει πάνω από 60 εκατ.ευρώ στον όμιλο Ιασώ, διαφωνεί όχι μόνο με τη χαμηλή αποτίμηση αλλά και με αυτή καθ εαυτή τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της ΙΑΣΩ General σε ξένο επενδυτή.

Αναλογες ενστάσεις διατυπώνουν πλέον και οι υπόλοιποι μέτοχοι που προσυπογράφουν την επιστολή αποκαλύπτοντας βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την εξυπηρέτηση ή μη του εταιρικού συμφέροντος μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς. Μεταξύ αυτών:

- Αν η σύμβαση αποσκοπεί σε κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας και αν είχαν πρώτα αναζητηθεί και αποκλειστεί άλλα πρόσφορα μέτρα αντιμετώπισής τους.

- Για ποιο λόγο δεν υπήρξε πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε άλλους με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου τιμήματος.

- Αν λήφθηκαν υπόψη οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σύμβασης για τον ;oμιλο Ιασω, συνυπολογιζομένης της πρόσφατης εισόδου της αγοράστριας στον κλάδο υγείας.

- Ποια η τύχη των ενεργών συμβάσεων συνεργασίας του Ιασώ General με ιατρούς-μετόχους, του προσωπικού της κλινικής και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Οι μέτοχοι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους και ζητούν, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνούς εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβουλών για την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμη:

Τα μεγάλα ερωτηματικά της Euromedica για την πώληση του Ιασώ GeneralΠωλήθηκε τo Ιασώ General: Οριστικά στη Hellenic Healthcare Sarl

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ