ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 2018

Το 2018 το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας. Στον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του δίνεται συνοπτική εικόνα της προσφοράς του Νοσοκομείου από το 1993 έως και το 2018 και παράλληλα, παρουσιάζεται η προοπτική για το μέλλον, που δεν είναι άλλη από το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 2018

Από την έναρξη λειτουργίας του Ωνασείου και μέχρι το τέλος του 2018, πραγματοποιήθηκαν 45.680 επεμβάσεις καρδιάς, 160 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 137.448 πράξεις στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και 33.599 πράξεις στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο. Ο συνολικός αριθμός ιατρικών επισκέψεων στα πρωϊνά και εξωτερικά ιατρεία ανήλθε στις 871.604. Η σημασία όμως των στατιστικών έγκειται στο γεγονός ότι η λειτουργία του Ωνασείου αναχαίτισε το κύμα φυγής των Ελλήνων Καρδιοπαθών προς το εξωτερικό για αναζήτηση θεραπείας και συνέβαλε στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς τους ‘Ελληνες Ιατρούς.

Στην επέτειο των 25 ετών, το ‘Ιδρυμα Ωνάση έδωσε το στίγμα για το μέλλον με την ανακοίνωση της δωρεάς του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου και το Ωνασείου Παίδων.

Οι στόχοι της δωρεάς είναι:

α. να αυξηθεί η μεταμοσχευτική δραστηριότητα την πρώτη πενταετία ώστε να μειωθεί δραστικά η μετάβαση των ασθενών στο εξωτερικό και το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία.

β. να προαχθούν η γνώση και οι ικανότητες των Ελλήνων Ιατρών και Νοσηλευτών μέσω της μετεκπαίδευσης και της συνεργασίας με κορυφαίους ιατρούς από το εξωτερικό.

γ. ειδικά για τα παιδιά, στόχος είναι να προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στην καρδιολογία και καρδιοχειρουργική συμπεριλαμβανομένων των μεταμοσχεύσεων σε αυτόνομη μονάδα σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών.

δ. η ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Αριστείας και Ιατρικής Καινοτομίας στους τομείς Καρδιολογίας, Καρδιοχειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων.

Στον Ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων του 2018, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων της χρονιάς. Συνεχίστηκε η προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Κέντρου. Ο δείκτης υποχρεώσεων προς απαιτήσεις αποδεικνύει ότι το 2018, το ΩΚΚ μείωσε σημαντικά τις υποχρεώσεις του προς τους Προμηθευτές. Η είσπραξη των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ήταν σταθερή. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,89% σε σχέση με το 2017. Η σημαντική μείωση του κόστους των αναλωσίμων, των φαρμάκων και των λοιπών λειτουργικών δαπανών οφείλεται στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές και τη μείωση των τιμών.

Υπάρχει ακόμη αναφορά στις επιστημονικές δραστηριότητες, στις δράσεις με κοινωνικό πρόσημο, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και στο ετήσιο πρόγραμμα των «Πολυφωνιών» μουσικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο Αίθριο του Ωνασείου.

Ο Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων 2018 βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.onasseio.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ