ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: Να αποσυρθεί ο νόμος Λοβέρδου για τη δραστική ουσία

Την απόσυρση τηςεγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ, καθώς και του σχετικού νόμου, για την αποκλειστικήσυνταγογράφηση της δραστικής ουσίας αποφάσισε το Δ.Σ. Του Πανελληνίου ΙατρικούΣυλλόγου να ζητήσει εκ νέου από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τηδιάρκεια της συνεδρίασής του, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.
ΠΙΣ: Να αποσυρθεί ο νόμος Λοβέρδου για τη δραστική ουσία

Την απόσυρση τηςεγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ, καθώς και του σχετικού νόμου, για την αποκλειστικήσυνταγογράφηση της δραστικής ουσίας αποφάσισε το Δ.Σ. Του Πανελληνίου ΙατρικούΣυλλόγου να ζητήσει εκ νέου από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τηδιάρκεια της συνεδρίασής του, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Στην ίδια συνεδρίαση οΠανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επαναβεβαίωσε τη θέση του για συνταγογράφηση καιτης εμπορικής ονομασίας του φαρμάκου, παράλληλα με την δραστική ουσία, τόσο στασχόλια της συνταγής όσο και στο βιβλιάριο του ασθενούς. «Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ θα σταθείδίπλα σε κάθε ιατρό, που με οποιοδήποτε τρόπο απειληθεί στην ελεύθερη έκφρασητης ιατρικής του λειτουργίας.

Ο ΠανελλήνιοςΙατρικός Σύλλογος τονίζει για μία ακόμη φορά ότι είναι καιρός να εφαρμοστείη νομοθεσία ώστε κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.

Ομόφωνη είναι καιη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, «σε ό,τι αφορά στην απαξιωτική αναφορά τουΥπουργού Υγείας, ότι “ιατροί τα πιάνουν”, έχουμε να πούμε πως η ισοπέδωση, αλλάκαι η συκοφάντηση ενός κλάδου από τέτοιες αναφορές δημιουργούν, πέραν τωνάλλων, μεγάλη ζημία στη περίθαλψη του ελληνικού λαού, της οποίας στυλοβάτηςείναι ο ιατρικός κόσμος. Τα μελανά σημεία τα οποία υπάρχουν, αφορούν πρωτίστωςτο πολιτικό σύστημα, το οποίο τα έχει διαχύσει σε ολόκληρο τον ιστό τηςκοινωνίας.Θα καταφύγουμε στη δικαιοσύνη για ναπροστατεύσουμε το κύρος του ιατρικού κόσμου ζητώντας να επιληφθεί τηςδιερεύνησης για όλα τα πρόσωπα εξουσίας, διοικητών, στελεχών, υπαλλήλων, κ.α.τα οποία συμμετείχαν «στο μεγάλο πάρτι», της υγείας τα προηγούμενα 10 χρόνιακαι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις των εζημίωσαν αφάνταστα τα ασφαλιστικάταμεία, το κράτος και τους πολίτες συνολικά».

Περαιτέρω, το Δ.Σ. του ΠΙΣ αποφάσισε:

- -- Πως θα προχωρήσει σε σχετικό αίτημαπρος την Πολιτεία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οιανασφάλιστοι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε κάθε επίπεδο της ΔημόσιαςΠερίθαλψης, χωρίς επιβαρύνσεις.

- - Να ζητήσει από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους να συστρατευθούν κάτωαπό τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς αποκλείσεις ή υπερβάσεις, πουδημιουργούν εικόνα διαφοροποιήσεων του ιατρικού κόσμου.

- - Να διατηρηθούν οι δημόσιες δομές του ΕΟΠΥΥ και να ενισχυθούν.

- - Να εκδηλώσει την αντίθεσή του στηναγορανομική διάταξη για τη διάθεση στους καταναλωτές ληγμένων προϊόντων σεχαμηλότερες τιμές.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ