ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: Τερατούργημα ο Υγειονομικός Χάρτης

Με τερατούργημα παρομοιάζει τον Υγειονομικό Χάρτη Υγείας, ο ΠανελλήνιοςΙατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη, καταγγέλλοντας ότιδαπανήθηκαν 6 εκατ. ευρώ για ένα χάρτη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς περιέχειμόνο λάθη, με αποτέλεσμα ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ
ΠΙΣ: Τερατούργημα ο Υγειονομικός Χάρτης

Με τερατούργημα παρομοιάζει τον Υγειονομικό Χάρτη, ο ΠανελλήνιοςΙατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη, καταγγέλλοντας ότιδαπανήθηκαν 6 εκατ. ευρώ για ένα χάρτη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς περιέχειμόνο λάθη, με αποτέλεσμα ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ, Πάνος Ευσταθίου, να δώσειεντολή για την απόσυρσή του.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΠΙΣ αναφέρει:

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με αίσθημα ευθύνης εκφράζει την έντονηδυσφορία του και την αντίθεσή του σε όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίεςοδήγησαν στην κατάρτιση ενός δήθεν υγειονομικού χάρτη της χώρας, με κόστος τουέργου στα 6 εκατ. ευρώ, χάρτης ο οποίος αποδείχθηκε ότι περιλαμβάνει μόνονλάθη, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ του υπουργείου Υγείας, ο κ.Πάνος Ευσταθίου, να δώσει εντολή για την απόσυρση του τερατουργήματος!

Ο χάρτης υγείας αποτυπώνει, ως εργαλείο και με ακρίβεια, όλες τις υπηρεσίεςυγείας (μονάδες υγείας, διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,μηχανήματα κτλ) της χώρας. Το σημαντικό είναι, όμως, ότι ο υγειονομικός χάρτηςδεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνον απόλυτους αριθμούς και μεγέθη, χωρίς ναπεριλαμβάνει επίσης πιστή καταγραφή του συνόλου των υγειονομικών αναγκών τηςχώρας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δηλώνει με κατηγορηματικότητα ότι αυτά πουσυμβαίνουν τόσα χρόνια, να ξοδεύονται πακτωλοί χρημάτων χωρίς να απεικονίζεταιη πραγματικότητα και χωρίς να οδηγούμαστε σε χρήσιμα και τεκμηριωμένααποτελέσματα, είναι σκανδαλώδη και καλεί το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τιςευθύνες του, να μην επιτρέψει να επαναληφθεί το φαινόμενο και να ελέγξει τοκόστος το οποίο επιβαρύνει τις δαπάνες Υγείας σε μία περίοδο σκληρών περικοπώνδαπανών στο δημόσιο σύστημα Υγείας.»


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ