ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μεθαδόνη

Επαναπροκηρύσσεται ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός γιατην προμήθεια μεθαδόνης, καθώς ο προηγούμενος διαγωνισμός κατέστη άγονος, λόγωέλλειψης ενδιαφέροντος.
Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μεθαδόνη

Επαναπροκηρύσσεται ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός γιατην προμήθεια μεθαδόνης, καθώς ο προηγούμενος διαγωνισμός κατέστη άγονος, λόγωέλλειψης ενδιαφέροντος.

Το υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΑΝΑ επαναπροκηρύσσει τονδιαγωνισμό σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις αρχές Νοεμβρίου, γιατί ανκαι τότε δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τις προμηθεύτριες εταιρείες, τότε θαυπάρχει πιθανότατα πρόβλημα έλλειψης μεθαδόνης για την κάλυψη των χρηστώντοξικών ουσιών που έχουν ενταχθεί στοπρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθειατης μεθαδόνης είναι 54.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ